Hur kan samarbete mellan konstnärer och forskare bidra till samhällsutvecklingen? Exempel från Sverige och Finland

Hur kan samarbete mellan konstnärer och forskare bidra till samhällsutvecklingen? 

Frågan i rubriken kan tillspetsas med följande frågor: Är konst och vetenskap bara olika metoder för att undersöka sanningens gränser? Vad betyder känslor för relationen mellan människor, natur, och byggd miljö? Kan man älska en bro? Har vattnet en själ? Är tekniken till för att kontrollera naturen, eller styr naturen oss genom tekniken? Kan infrastruktur vara kultur?

Samhälls- och demokratiutvecklingen kan gynnas av samarbetet mellan olika typer av aktörer i hanteringen av problem som utsläpp, annan miljöförstörelse eller brister i kulturell, politisk eller ekonomisk delaktighet i våra samhällen.

I det här samtalet diskuterar konstnär Åsa Cederqvist från Stockholm och forskare David Nilsson från Kungliga Tekniska Högskolan sitt samarbete. Cederqvist och Nilsson har vatten som funktion, subjekt och objekt i sitt arbete.
 

Projektchef Janne Wikström från Hanaholmen modererar samtalet.


 

Arrangörer: Hanaholmen - kultucentrum för Sverige och Finland och Kulturfonden för Sverige och Finland

Plats: Konsertsalen, Scenkonst Sörmland

Tid: Fredag 10:00 – 10:45

Åsa Cederqvist

konstnär

Åsa Cederqvist arbetar multidisciplinärt, i dialog med levande material, ny teknik och arkivmaterial, med rumsliga installationer och ett slags digitalt och materiellt komposterande. Återkommande undersöker hon människans instinkter, beteenden och de samhälleliga infrastrukturer vi förväntas leva inom. Hon är utbildad på Konstfack och Kungliga Konsthögskolan. Mellan 2010–2020 var hon lektor i konst på Konstfack Textil.

David Nilsson

forskare

Daid Nilsson är vice skolchef, docent, forskare vid KTH, ingenjör och historiker fascinerad av hur kunskap, idéer och teknik hänger ihop med innovation och förändring. Med fokus på vatten och stadsmiljö.

Tillbaka

 

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev