Hur ser kulturens beredskap ut för nästa kris?

Kulturlivet var en av de sektorer som drabbades allra hårdast av den nedstängning som följde med covidpandemin. Människor kunde inte längre samlas på kulturens alla arenor och en stor del av kulturens tillblivelse och inkomstmöjligheter ligger i det direkta mötet med publiken. Samtidigt kunde vi notera ett stort behov av och längtan efter kultur av olika slag hos människor i isolering. SVT försökte mildra effekten genom att skapa nya format för att möta publikens behov, t.ex. genom program som Hemmakultur och SVT Scen.

Frågan är inte om utan när nästa kris dyker upp. Säkerhetsläget i Sveriges omvärld har hårdnat och vi lever på många sätt i en mer orolig tid. En rimlig fråga är därför: hur ser beredskapen i svenskt kulturliv ut? Finns det skillnader mellan olika sektorer och i så fall vad beror det på? Hur kan sektorn stå bättre rustad i nästa kris? Och vilken roll spelar kulturen i samhällets beredskap i ett större perspektiv?

Välkommen till ett seminarium om kultursektorn som en del i samhällets krisberedskap. Seminariet inleds av Hanna Stjärne, vd SVT.

 

Arrangör: SVT

Plats: Konsertsalen, Scenkonst Sörmland

Tid: Torsdag 09:00 – 10:00

Niklas Cserhalmi

ordförande Sveriges museer

Simon Norrthon

förbundsordförande Scen & Film

Camilla Asp

överdirektör MSB

Jan Blomgren

ordförande för Film & Tv-producenterna film- och dramasektion

Eva Beckman

moderator/programdirektör SVT

Hanna Stjärne

vd SVT

Tillbaka

 

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev