Politikerresidens – kunskapsupplevelse som leder till verklig förändring?

Konstepidemins politikerresidens är en vistelse där en politiker åt gången erbjuds möjlighet att få en unik inblick i konstens insida; konstens och konstnärers villkor och arbetsprocesser. Att dela de utmaningar medlemmarna i föreningen Konstepidemin dagligen får hantera, men också uppleva de glädjeämnen konstutövandet innebär, kommer att erbjuda en bättre grund att stå på för framtida ställningstaganden och beslut – men också utgöra en kunskapsresurs och bjuda på konstupplevelser.

Precis som med ett konstnärsresidens genomgår sökanden en utvärdering och den som blir antagen kommer att få ett eget kontorsrum i administrationsbyggnaden, basen för de dagliga mötena med bildkonstnärer, musiker, dansare, filmare, skulptörer och författare med arbetsplats på Konstepidemin. Som motprestation kommer residenspolitikern att efter vistelsen få omvandla sina erfarenheter till sitt eget uttryck, det vill säga politik, i form av yttranden, motioner, skrivelser eller artiklar.

En första försöksomgång av politikerresidenset genomfördes under 2022, där två kommunpolitiker från Göteborg tillbringat varsin vecka på Konstepidemin under augusti och september.

Konstepidemin är ett konstnärsdrivet kulturcentrum i Göteborg som driver ett brett publikt program och fungerar som en plattform för konstnärliga projekt och utbyten. Det är även Sveriges största arbetsplatser för konstnärer i det fria kulturlivet då det rymmer över 100 ateljéer där utövare från olika konstområden arbetar.

Arrangör: Konstepidemin

Plats: Konsertsalen, Scenkonst Sörmland

Tid: Onsdag 13:30 – 14:15

Amanda Lind

riksdagsledamot Miljöpartiet

Riksdagsledamot för Miljöpartiet samt ordförande i riksdagens kulturutskott. Tidigare kultur-, demokrati- och idrottsminister (2019–2021) 

Anna Söderbäck

områdeschef Kultur och bildning, Region Jämtland Härjedalen

Tidigare direktör för Konstnärsnämnden samt ordförande för KLYS (Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares samarbetsnämnd)

Grith Fjeldmose

kommunpolitiker Vänsterpartiet

Första viceordförande i Kulturnämnden Göteborg samt pensionerad operasångerska och teatervetare. 

Robert Stasinski

chefredaktör KRO:s tidskrift Konstnären

Olle Niklasson

kulturskribent, ljudkonstnär och ordförande Föreningen Konstepidemin

Dorna Aslanzadeh

konstnär och vice ordförande Föreningen Konstepidemin

Tillbaka

 

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev