Hanaholmen Kultur – Kulturfonden för Sverige och Finlands samarbetsprogram för kommunala kulturchefer

För att främja professionella nätverk och personliga kontakter mellan aktörer på kulturfältet startade Kulturfonden för Sverige och Finland 2022 ett unikt nätverksprogram riktat specifikt till kommunala kulturchefer i små eller mellanstora kommuner. Kan den lokala kulturpolitiken i respektive land utvecklas genom kunskapsutbyte och bilaterala nätverk? Vilka är erfarenheterna efter det första verksamhetsåret?

Arrangör: Hanaholmen - kultucentrum för Sverige och Finland

Plats: Kugghjulet, Hotel Bolinder Munktell

Tid: Torsdag 15:15 – 15:45

Alfiero Zanotto

fondkoordinator Kulturfonden för Sverige och Finland

Tiinaliisa Granholm

projektchef Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland

Staffan Jonsson

kulturchef kultur- och fritidsförvaltningen, förvaltningsledningen Eskilstuna

Tillbaka

 

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev