Hot spot/cold spot Norrbotten – En demokratifråga!

– Är tillgänglighet av kultur oavsett vart du bor i Sverige, en demokratifråga?

– Hur bra är vi på att uppfylla de kulturpolitiska tillgänglighetsmålet, i verkligheten?

– Är Kulturskolans arbete viktigt för branschens återväxt?

– Kan en cold spot-kommun bli en hot spot-kommun?

– Är kulturen motor i samhällsutvecklingen där närlingslivet förstår kulturlivet och tvärtom?

– Hur får vi fler skattebetalare i Norrbotten? Det finns arbetstillfällen, men finns tillräckligt med arbetskraft som vill bosätta sig och bli skattebetalare i Norrbotten? Kan ett levande kulturliv motverka den så kallade fly in fly out-situationen och skapa en attraktiv region dit man flyttar till och inte ifrån?

Med konstnärlig höjd, fokus på regional utveckling av kulturell infrastruktur, kulturen som motor i samhällsutvecklingen, tillgänglighets- och demokratifrågan – turnérar Dans i Nords danskompani årligen sedan 2016 med dansplattformen "Beyond words"  till Norrbottens samtliga kommuner och sedan 2021 även interregionalt. Det har gett oss en nära inblick i bygget av kulturell infrastruktur i glesbygd och landsbygd, ökat antalet tillfällen för publiken att möta danskonsten, samt hur man når ut till många genom olika former av samarbeten. Detta trots små medel och i Sveriges till ytan största region. Sedan 2022 inledde Dans i Nord ett samarbete med Franska Institutet gällande det genreöverskridande projektet "Lautre moité du songe", vars tema fångat både den yngre och äldre publiken.

Tillsammans med bland andra den franske skådespelaren Guillaume Gallienne, dansaren och koreografen Claire Marie Osta, Dans i Nords danskompani, poeten Rebecca Albrektsson, samt elever och lärare från Kulturskolorna i Kiruna, Kalix, Piteå, Boden, Luleå, Älvsbyn, Pajala, Västerås, Knivsta, Tierp och Stockholm har Poesiprojektet skapat kulturell infrastruktur i både ögonblicket, men även långsiktigt.

Lyssna till hur man vänder en cold spot till att bli en hot spot Norrbotten med detta "oväntade " samarbete!

Arrangör: Dans i Nord

Plats: Kugghjulet, Hotel Bolinder Munktell

Tid: Onsdag 14:15 – 15:15

Anne-Dominique Chouteau

kulturattaché Franska Insitutet och samarbetspart med Dans i Nord

Anne-Dominique medverkar i sin roll som kulturattaché vid Franska Institutet i Stockholm i syfte att sprida fransk kultur i Sverige. Det gör man genom olika samarbeten och nu senast tillsammans med bland andra Dans i Nord i Norrbotten och Poesiprojektet.

 

 

Anders Öberg

regionstyrelsens ordförande Norrbotten

Anders Öberg medverkar i sin roll som högsta politiker i region Norrbotten med befattningen Regionstyrelsens ordförande (S). Med helhetsansvaret för regionens utveckling, ekonomi och framtid ligger områden som sjukvård, skola, omsorg, infrastruktur på bordet, men även kulturen!

Claire-Marie Osta

koreograf och konstnärlig ledare

Claire Marie Osta är initiativtagare till Poesiprojektet samt medverkade som koreograf och konstnärlig ledare. Clarie Marie Osta var tidigare Etoile/stjärndansare vid Parisoperan.  

Anna-Karin Fredriksson

dansutvecklare och producent Västmanlandsmusiken

Medverkar i rollen som dansutvecklare, producent och samarbetspart med Dans i Nord i bl.a. Poesiprojektet.

Olof Westring

utvecklingsstrateg Dans i Nord

Efter sin karriär som premiärdansare vid Kungliga Baletten i Stockholm, inledde Olof år 2014 sin nya yrkesbana som utvecklingsstrateg på Dans i Nord. Olof är ursprungligen från Skellefteå i Västerbotten. 

 

Jan Anders Perdahl

vice ordförande Regionala Utvecklingsnämnden region Norrbotten

Jan Anders är vice ordförande i den Regionala Utvecklingsnämnden i region Norrbotten (V). Samt ledamot i Regionfullmäktige och Kommunalförbundet Norrbottens Läns kollektivtrafiksmyndighet.

Markus Forsberg

kulturchef och biträdande förvaltningschef Kiruna kommun

Medverkar i sin roll som kulturchef och biträdande förvaltningschef i Kiruna Kommun och samarbetspart med Dans i Nord. Tidigare verksam i Kulturskola och i det fria kulturlivet.

Marie Larsson Sturdy

verksamhetschef och konstnärlig ledare Dans i Nord

Verksamhetschef och konstnärlig ledare för Sveriges nordligaste dansinstitution Dans i Nord och upphovsperson till dansplattformen Beyond words som bygger kulturell infrastruktur genom yttre samarbeten med en stark inre kärna.

Under de senaste 10 åren byggt upp Dans i Nords verksamhet från ett resurscentrum för dans till Sveriges Nordligaste dansinstitution med ett eget danskompani. Med nyskapade dansverk för både scen och film turnerar Dans i Nords danskompani till Norrbottens samtliga kommuner och interregionalt.

Progamansvarig och kontaktperson 

Tillbaka

 

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev