Bättre avtal!

Svårigheterna att få till stånd bra avtalsvillkor för konstnärer inom bild och form är väl kända. Med samtalet Bättre avtal! vill vi på Konstnärernas Riksorganisation bryta isen kring frågan om vad vi kan göra för att få till bättre avtal i bild- och formbranschen. Det gäller avtal för utställningar såväl som för gestaltnings- och formgivningsuppdrag samt upphovsrättsliga ersättningar. På Folk och Kultur bjuder vi in till ett panelsamtal med representanter från några olika aktörer i bild- och formsektorn som på olika sätt deltar i avtalsförhandlingar eller arbetar med avtal, för att hjälpa oss att reda ut frågan vad som är ett bra avtal och bra avtalsförhandlingar, hur vi skapar bättre förutsättningar för goda avtal i branschen och blir av med de dåliga avtal som förekommer. Vi kommer att angripa frågan brett men med visst fokus på utställningsuppdrag. Samtalet leds av Sara Edström och Jon Brunberg från konstnärernas Riksorganisation

Arrangör: Konstnärernas Riksorganisation

Plats: Torget, Munktell Science Park

Tid: Fredag 11:15 – 12:15

Kajsa Ravin

generaldirektör Kulturrådet

Kajsa Ravin har varit Kulturrådets generaldirektör sedan början av mars 2020. – Hon tillträdde samma vecka som pandemin bröt ut i Sverige. Kajsa kom då närmast från tjänsten som kulturdirektör i Region Uppsala. Förutom att vara myndighetschef på Kulturrådet är Kajsa Ravin vice ordförande i Nordisk kulturfond, ordförande i Läsrådet och ledamot i IFACCA:s styrelse (IFACCA står för International Federation of Arts Councils and Culture Agencies).

Sara Edström

bildkonstnär och ordförande Konstnärernas Riksorganisation

Sara Edström är bildkonstnär och ordförande för Konstnärernas Riksorganisation sedan 2019. Hon är också vice ordförande i International Association for Art Europe (IAA-Europe) som samlar konstnärsorganisationer från hela Europa sedan 2022, och en av grundarna av Galleri Syster i Luleå.

moderator

Jon Brunberg

kulturpolitisk strateg och pressansvarig Konstnärernas Riksorganisation

Jon Brunberg är bildkonstnär och kulturpolitisk strateg och pressansvarig på Konstnärernas Riksorganisation sedan 2021 och har tidigare varit förtroendevald inom organisationen. Han är också verksam som skribent och förläggare.

moderator

Astrid Sylwan

bildkonstnär och ledamot av Konstnärsnämndens styrelse

Astrid Sylwan är bildkonstnär och ledamot av Konstnärsnämndens styrelse. Hon finns representerad vid institutioner som Moderna Museet, Malmö konstmuseum och Dunkers kulturhus. Hon har gjort flera stora offentliga gestaltningsuppdrag, bland annat för Alexanderbågen i Borgå, Stockholms Sjukhem och Citybanan i Stockholm. Sylwan vann 2020 en uppmärksammad rättegång mot Kungälvs kommun, ett fall som är mycket viktigt för svenska konstnärers rätt till ersättning vid avtalsbrott. 

Anna Hyltze

enhetschef utställningar och samlingar Göteborgs konstmuseum

Anna Hyltze är enhetschef för utställningar och samlingar vid Göteborgs konstmuseum och Sveriges museers representant i Kulturrådets referensgrupp för uppföljning av avtal för konstnärers medverkan och ersättning vi utställning av konstverk. Anna Hyltze har erfarenheter kring MU-avtalet från utställningsarrangörens sida och har arbetat för ökad måluppfyllelse gällande ersättningar.

Katarina Renman Claesson

förbundsjurist Konstnärernas Riksorganisation

Katarina Renman Claesson arbetar sedan 2018 som förbundsjurist på Konstnärernas Riksorganisation. Hon har många års erfarenhet som forskare, expert och lärare i upphovsrätt och annan immaterialrätt och har bland annat skrivit boken "Konstjuridik, med fokus på konstnären" tillsammans med Christina Wainikka, som utkom 2014. Som förbundsjurist möter hon konstnärer och den juridik de har att hantera i sin vardag, allt ifrån hyresvillkoren för ateljeer, upphovsrätt och förvaltning av verk till mångsidiga uppdragsavtal.

 

Tillbaka

 

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev