En sammanhållen utbildningskedja för konstnärliga yrken

Ett gemensamt seminarium mellan Sveriges Folkhögskolor, Svensk Scenkonst och Länsteaterarna.

Många folkhögskolor har konstnärliga utbildningar - musik, dans, teater, dramatik, måleri m.m. - av hög kvalitet som är ett steg in till konstnärliga högskolor och en yrkesförankring i kulturlivet. Dessa utbildningsplatser är mycket viktiga enligt intresseorganisationer i kulturlivet som Svensk Scenkonst och Länsteatrarna.

Vi vill i detta gemensamma seminarium peka på vikten av att politiken ser folkhögskolornas estetiska kurser och de konstnärliga högskolornas utbildningar som delar av en sammanhållen utbildningskedja som måste värnas och utvecklas.

Programpunkten sänds live på Youtube @svenskscenkonst

Arrangörer: Sveriges Folkhögskolor och Länsteatrarna, Svensk Scenkonst

Plats: Munktellsalen, Hotel Bolinder Munktell

Tid: Onsdag 13:30 – 14:30

Gunilla Edemo

lärare Skarpnäcks folkhögskola

Skarpnäcks folkhögskola i Stockholm är en rörelseägd folkhögskola med bland annat en treårig konstlinje samt utbildningar i illustration och serietecknande. Gunilla Edemo har arbetat på Riksteatern och dessförinnan varit utredningssekretare i Plats på scen, SOU 2006:42, och projektledare för Att gestalta kön på Dramatiska Institutet.

Robert Uitto

ordförande Länsteatrarna i Sverige

Robert Uitto har i många år varit ordförande för Estrad Norr, länsteater i Jämtland Härjedalen och ansvarig kulturpolitiker i regionen sedan 2010.

Anders Vestergård

samtalsledare

Anders Vestergård är musiklärare på jazzlinjen och biträdande rektor på Fridhems Folkhögskola i Skåne.

Birgitta Svendén

ordförande Svensk Scenkonst

Birgitta Svendén har tidigare varit rektor för Operahögskolan, styrelseledamot i Kungliga Musikhögskolan, vd och konstnärlig chef för Kungliga Operan m.fl. uppdrag.

Lisa Rosander

rektor Kävesta folkhögskola

Kävesta folkhögskola utanför Örebro är en regionägd folkhögskola med ett brett konstnärligt kursutbud inom musik, dans och konst.

Mats Lundborg

rektor Biskops Arnö folkhögskola

Biskops Arnö folkhögskola utanför Bålsta är en folkhögskola som bland annat har välrennomerade profilutbildningar inom litteratur, fotografi och skriven dramatik.

Tillbaka

 

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev