Vilken roll har Regionerna i spridning av teater? – Från teaterutredning till handling

Vi tar avstamp i Teaterutredningen som Eric Sjöström gjorde 2022 på uppdrag av Västra Götalandsregionens kulturnämnd. Vilken roll har Regionerna, institutionsteatrarna och det fria fältet för att öka tillgången på teater? Hur går vi från förslag till handling? 

Arrangör: Koncernkontoret Kultur Västra Götalandsregionen

Plats: Ångvälten/Tändkulan, Hotel Bolinder Munktell

Tid: Onsdag 13:30 – 14:15

Linda Zachrison

moderator

Daniel Andersson

2e vice ordförande kulturnämnden Västra Götalandsregionen

Kulturnämnden ansvarar för kultur och kulturutveckling med intresse för hela Västra Götaland. Kulturnämnden ansvarar för strategiskt utvecklingsarbete inom kulturområdet och beslutar om uppdrag och ekonomiska bidrag till bland annat teatrar, musikverksamheter och museer i Västra Götaland. 

Susanna Dahlberg

vd Riksteatern och tidigare vd Regionteater Väst

Riksteatern är Sveriges största turnéteater, en offentligt finansierad teaterinstitution och en folkrörelse av lokala riksteaterföreningar och 21 länsföreningar, vilka äger denna turnerande nationalscen. Riksteatern arrangerar, förmedlar, producerar och utvecklar scenkonst.

Susanna Dahlberg är ny VD på Riksteatern sedan 1 oktober 2022. 

Hon kommer senast från Regionteater Väst, som är Sveriges största turnerande scenkonstinstitution för en ung publik och en av landets största producenter av dans och teater för barn och unga.

Mikael Brännvall

vd Svensk Scenkonst

Svensk Scenkonst är en bransch- och arbetsgivarorganisation för verksamheter inom professionell scenkonst. De representerar över 100 teatrar, orkestrar, operahus, danskompanier, regionmusikorganisationer, produktionsbolag och andra verksamheter inom den svenska scenkonsten.

Deras uppdrag är att verka för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för medlemmarna att bedriva en professionell verksamhet, både nationellt och internationellt.

Veronica Lamppa Lönnbro

enhetschef, konstarter och regional utveckling, Kulturrådet

Kulturrådet är en myndighet som genom att främja, följa upp och fördela bidrag till kultur är med och förverkligar nationell kulturpolitik. Kulturrådet arbetar för att utveckla Sveriges kulturliv i hela landet och internationellt.

 

Tillbaka

 

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev