Kulturrådets monter

Kom och möt Kulturrådet på Folk och kultur! Under konventets fyra dagar har du möjlighet att träffa konstområdesexperter, utredare och andra sakkunniga medarbetare i vår monter på Utställartorget. Ta tillfället i akt och ställ alla frågor du har om till exempel Kultursamverkansmodellen, Kreativa Europa, Kulturskolecentrum, läsrådet och bidrag inom olika konstområden. Under lördagen arrangeras workshops för barn och ungdomar ihop med läsambassadören Nioosha Shams.

Välkommen!

ONSDAG 8 FEB
Kom och möt:
14.00–14.45 Svenska Unescorådet
Träffa Karin Stenson, biträdande generalsekreterare för Svenska Unescorådet, som berättar om
arbetet med Unescos konvention från 2005 om skydd för och främjande av mångfalden av
kulturyttringar.

15.00–16.00 Verksamheter med erfarenhet av utvecklingsbidrag i kultursamverkansmodellen
Träffa Parvin Ardalan, Malmö Kulturförvaltning/Dawit Isak-biblioteket, Stefan Barkman, Film i Region
Värmland och Sophia Alexandersson, ShareMusic som drivit regionala utvecklingsprojekt.

16.00–16.45 Läsfrämjandelyft för folkbibliotek
Kom och prata med projektledaren Ann Catrine Eriksson och kommunikatör Mikael Weikvist om den
nationella satsningen på att stärka folkbibliotekens kompetens inom läsfrämjande och
litteraturförmedling, med fokus på barns och ungas läsning.

TORSDAG 9 FEB
Kom och möt:
10.00–10.45 Kultursamverkansmodellens kansli
Välkommen till samtalsstund kring Kultursamverkansmodellen. Kansliet finns på plats för att berätta
om sitt arbete och svara på frågor.

11.00–12.00 Verksamheter med erfarenhet av utvecklingsbidrag i kultursamverkansmodellen
Träffa Anna-Karin Fredriksson, Västmanlandsmusiken, Gunhild Stensmyr, Konsthall Tornedalen,
Henrik Ivansson, Studiefrämjandet Uppsalaregionen Marie Larsson Sturdy, Dans i Nord som drivit
regionala utvecklingsprojekt.

12.00–12.45 Kreativa Europa
Kom och möt Ann-Louice Dahlgren, Kreativa Europa Desk Kultur Sverige, som kan berätta mer om
aktuella stöd och möjligheter i EU-programmet Kreativa Europa.

14.00–14.45 Handläggare för bidrag till musik
Träffa Kulturrådets handläggare som jobbar med bidraget till konsert- och samarbetsprojekt inom
musikområdet.

15.00–15.45 Handläggare för bidrag till bild och form
Träffa Kulturrådets handläggare som jobbar med bidrag till bildkonst, form och konsthantverk.

16.30–17.15 Projektchefen för World Summit on Arts and Culture
Är du nyfiken på den globala konferensen World Summit on Arts and Culture som äger rum 2–5 maj i
Stockholm? Kom och möt projektchefen Rani Kasapi så får du höra mer.

FREDAG 10 FEB
Kom och möt:
08.30–09.15 Frukostseminarium: Är ni nästa kulturhuvudstad?
2029 kommer en svensk stad vara kulturhuvudstad i EU. Kulturrådet och bjuder in till ett samtal om
vad som krävs och vad det ger att vara kulturhuvudstad. Medverkande: Fredrik Lindegren, kulturchef
i Umeå och tidigare ansvarig för kulturhuvudstadsåret, Kajsa Ravin, Kulturrådets generaldirektör och
Ove Bengtsson, handläggare på Kulturrådet.

9.30–10.15 Bokstart
Nina Suatan och Anna Hällgren berättar om den nationella satsningen på små barns språkutveckling,
där förskola, barnhälsovård och bibliotek samverkar för att stötta föräldrar i deras viktiga roll. 

10.15–10.45 Skapande skola och Stärkt kultur i skolan
Lykke Pörtfors berättar om bidragen Skapande skola och Stärkt kultur i skolan och svarar på frågor.

10.45–11.15 Kulturskolecentrum
Medarbetare på Kulturskolecentrum - nationellt kunskapscenter för landets kulturskolor - finns på
plats i Kulturrådets monter för att samtala om hur vi stöttar kulturskoleverksamheter runt om i
landet.

11.15–11.45 Barnrätt i Praktiken
Johanna von Bahr och Simon Strömberg berättar om arbetet med regeringsuppdraget Barnrätt i
praktiken och om Barnkonventionens praktiska tillämpning i offentliga kulturverksamheter.

11.45–12.45 Läsambassadören Nioosha Shams
Kulturskribenten och författaren Nioosha Shams är Sveriges nya läsambassadör. Hon berättar om hur
hon vill höja statusen på ungdomsboken samt fokusera på flerspråkighet och modersmål.

13.00–13.45 Handläggare för bidrag till dans och cirkus
Träffa Kulturrådets handläggare som jobbar med bidrag till scenkonst.

14.00–14.45 Läsfrämjandelyftet och Stärkta bibliotek
Träffa Kulturrådets medarbetare som arbetar med två nationella satsningar för att stärka
folkbibliotekens förutsättningar.

LÖRDAG 11 FEB
Kom och möt:
10.00–15.00 Poesiworkshops och bokprat med Sveriges läsambassadör!
Under lördagen har Kulturrådets monterprogram fokus på barn och ungdomar. Under dagen
kommer läsambassadören Nioosha Shams tillsammans med sitt ungdomsråd och unga från KNUT,
Kulturskolerådets ungdomsråd, att fylla monterprogrammet med poesiworkshops med besökarna.
Klockan

13.00 läser Nioosha Shams och poeten Sara Nihad egen poesi. Välkomna!

Arrangör: Kulturrådet

Plats: Utställartorget, Stiga Sports Arena

Ställer ut: onsdag, torsdag, fredag och lördag

Tillbaka

 

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev