V. 2.1.7

RE:USE! Om hållbara utställningsrum genom innovativ teknik

Inför utställningen RE:USE ville Bohusläns museum undersöka hur vi kan skapa hållbara utställningsrum med innovativ teknik och cirkulära flöden. Tillsammans med Tillväxtavdelningen på Uddevalla kommun inleddes ett stort innovationsprojekt där 40 samverkanspartners skapade förutsättningarna för utställningen. För att skapa en relationsbyggande dialog med vår primära målgrupp ville vi metodutveckla vårt målgruppsarbete. Vi arbetade medskapande med över 200 barn och ungdomar i åldrarna 5–21 år, vars arbete påverkade utställningens riktning och innehåll. Välkommen till ett seminarium om utmaningarna längs vägen samt de synergieffekter som skapas genom att driva en utforskande utställningsproduktion kopplat till ett innovationsprojekt.

MEDVERKANDE: Jienny Gillerstedt - utställningsproducent.

 

Anmäl er till vårt nyhetsbrev

Logga in

Logga in här på Folk och Kulturs hemsida och planera upp ditt besök genom att bygga ett personligt schema. Är du en ny användare? Då måste du registrera dig först. Det gör du här. Allt som krävs är namn och mailadress så är du igång!