V. 2.1.5

Samtal om bibliotekens utmaningar i en digital tid

Biblioteken har ett uppdrag: att tillgängliggöra information och litteratur fritt för alla, som en del av att ge ett jämlikt utbud i hela landet. Detta är också en hörnpelare i ett jämlikt, demokratiskt samhälle som möjliggör delaktighet för alla medborgare - också de som av olika skäl står långt ifrån att kunna och vilja delta i alltmer digitaliserade samhällstjänster. ??Detta uppdrag innebär utmaningar. Hur hanterar vi medborgarnas integritet och säkerhet betryggande? Vad händer när ett fåtal stora kommersiella aktörer pressar bibliotekens budgetar, utan att alltid erbjuda det biblioteken faktiskt vill köpa? Och, får ett antal kommuner gå samman för att bygga de tjänster som näringslivet inte erbjuder, eller går det emot kommunallagen? 

MEDVERKANDE: Andreas Ingefjord, sektionschef för Sektion Digitalt, IT och teknik, Biblioteken i Malmö, Lawen Redar, kulturpolitisk talesperson för (S) och tredje vice ordförande i Kulturutskottet, Lotta Finstorp, kulturpolitisk talesperson för (M) och andra vice ordförande i Kulturutskottet, Michael Petrén, VD och strategisk rådgivare på Crio. Moderator är Rebecka Eriksson, kommunikationsansvarig för nationella digitala tjänsten Världens bibliotek och medarbetare på sektion Digitalt, Biblioteken i Malmö.

Anmäl er till vårt nyhetsbrev

Logga in

Logga in här på Folk och Kulturs hemsida och planera upp ditt besök genom att bygga ett personligt schema. Är du en ny användare? Då måste du registrera dig först. Det gör du här. Allt som krävs är namn och mailadress så är du igång!