V. 2.1.7

Segregationens effekter för unga

Alla påverkas av ett samhälle som är segregerat. Samtidigt får segregation mer negativa konsekvenser för exempelvis boende i områden med socioekonomiska utmaningar. Segregationen påverkar människors förutsättningar och livsvillkor och inte minst barns uppväxtvillkor.I november 2019 lämnade Delegationen mot segregation en rapport till Regeringen med analyser inför en ny Ungdomspolitisk strategi. Myndigheten visade att ungas levnadsvillkor, makt att forma sitt liv och inflytande över samhällsutvecklingen är olika beroende på var den unga bor. I detta seminarium presenteras resultat från rapporten, samt ett efterföljande samtal om ungas förutsättningar tillsammans med aktörer som jobbar nära och tillsammans med unga.

MEDVERKANDE: Katarina Danielsson - processledare och projektledare för rapporten Analys till regeringens ungdomspolitik, Ulrika Gustafsson - analytiker och projektledare för utvecklingen av myndighetens uppföljningssystem av segregation. Ytterligare medverkande aktörer presenteras senare via myndighetens kanaler.

Anmäl er till vårt nyhetsbrev

Logga in

Logga in här på Folk och Kulturs hemsida och planera upp ditt besök genom att bygga ett personligt schema. Är du en ny användare? Då måste du registrera dig först. Det gör du här. Allt som krävs är namn och mailadress så är du igång!