V. 2.1.7

Skolbio – får världen att växa

Att se film på bio är en unik och gemensam upplevelse och ett sätt för unga att introduceras till kulturlivet på platsen de bor. Skolbio borde ha en självklar plats i skolan. Att se och reflektera tillsammans de frågor som filmen väcker, levandegör kunskap och utvecklar förmågan till kritiskt tänkande. Hur uppmuntrar vi kommuner/skolor att använda skolbio som en resurs i lärandet samtidigt som filmen öppnar för en kulturupplevelse från världens hörn?

MEDVERKANDE: Malin Nygren - barn och unga Filminstitutet, Gunnel Nelzén - filmkonsulent Film i Sörmland, Annika Busch Palm - kultursamordnare Strängnäs kommun.

Anmäl er till vårt nyhetsbrev

Logga in

Logga in här på Folk och Kulturs hemsida och planera upp ditt besök genom att bygga ett personligt schema. Är du en ny användare? Då måste du registrera dig först. Det gör du här. Allt som krävs är namn och mailadress så är du igång!