V. 2.1.7

Statliga kultursatsningar i förorten, till vems nytta?

Myndigheten för kulturanalys har gjort en utvärdering av regeringens satsningar på kultur i områden med ”demokratiskt underskott” som genomfördes av Kulturrådet och Statens konstråd. Rapporten ”Kultur i demokratins tjänst” ger svar på viktiga frågor; Vilka verksamheter fick stöd och på vilket sätt har de stärkt utvecklingen långsiktigt? Hur såg myndigheterna på kulturbegreppet? Vad bör man tänka på inför framtida satsningar?

MEDVERKANDE: Sverker Härd - Direktör, Myndigheten för kulturanalys, Peter Hagdahl  - Curator, Statens konstråd, Simon Strömberg - Verksamhetsutvecklare Kulturrådet, Helene Öberg - Statssekreterare Kulturdepartementet, Hedvig Wiezell - Verksamhetschef Folkets Husby, Amin Barkhadle - Processledare Nya Mötesplatser.

Moderator: Calle Nathanson - Vd, Folkets Hus och Parker

Anmäl er till vårt nyhetsbrev

Logga in

Logga in här på Folk och Kulturs hemsida och planera upp ditt besök genom att bygga ett personligt schema. Är du en ny användare? Då måste du registrera dig först. Det gör du här. Allt som krävs är namn och mailadress så är du igång!