V. 2.1.7

Sunnateatern – Scenkonstens kraft i en skola i gränsland

Peter Skogsberg och Anna Johansson berättar om hur Sunnadalskolan har lyckats att integrera konstnärligt arbete, som en del av skolans ordinarie undervisning. Sunnadalskolan ligger i utkanten av Karlskrona och en stor majoritet av eleverna har ett annat modersmål än svenska. Varje år producerar Sunnadalskolans elever från år 7-9 en teaterföreställning, som kallas Sunnateatern. Detta görs från början till slut av eleverna med handledning av skolans lärare och konstnärer som kommer in i undervisningen. Arbetet med Sunnateatern har lett till att elever har stärkt sitt självförtroende, utvecklat sin svenska, lärt sig om att arbeta i grupp för ett gemensamt mål, ökat sin måluppfyllelse i andra ämnen och mycket mer därtill.

MEDVERKANDE: Peter Skogsberg - lärare och producent för Sunnateatern, Anna Johansson - dansare och producent för Sunnateatern.

Anmäl er till vårt nyhetsbrev

Logga in

Logga in här på Folk och Kulturs hemsida och planera upp ditt besök genom att bygga ett personligt schema. Är du en ny användare? Då måste du registrera dig först. Det gör du här. Allt som krävs är namn och mailadress så är du igång!