V. 2.1.7

Under samma himmel – ett gränslöst utställningsprojekt

Norrbottens museum har via utvecklingsprojektet ”Under samma himmel” lagt grunden för Sveriges första digitala basutställning, förenat med fysiska utställningar. Utgångspunkten är Norrbottningarnas egna berättelser om länets kultur och historia med avstamp i sju teman – Födelse, Gräns, Språk, Hem, Kapital, Kraft och Mark. Varje tema ska omfatta ögonblick från forntid till samtid. Detta är ett omfattande projekt där berättelser omsätts i fysisk och digital form för att tillgängliggöras för invånare i Sverige och världen.

Sara Json Lindmark, chef den publika avdelningen på Norrbottens museum, berättar om projektets komplexitet vid både det interna och externa arbetet. Projektets utmaning ligger även i ifrågasättandet av vad en kulturhistorisk basutställning är. En stor  vinst ligger  i att följa museets motto ”Museum för alla” där målgruppsanalysen visar vikten av att engagera och lyssna in nya målgrupper.

MEDVERKANDE: Sara Json Lindmark - Chef för publika avdelningen Norrbottens museum.

Anmäl er till vårt nyhetsbrev

Logga in

Logga in här på Folk och Kulturs hemsida och planera upp ditt besök genom att bygga ett personligt schema. Är du en ny användare? Då måste du registrera dig först. Det gör du här. Allt som krävs är namn och mailadress så är du igång!