V. 2.1.7

Ung kultur i förändring – konsekvenser för kulturpolitiken?

Vilken syn på barns och ungas kulturutövande kommer till uttryck i dagens kulturpolitik och vilken roll bör kulturpolitiken ha i stödjandet av barns och ungas kulturutövande? Bland annat dessa frågor lyfts på seminariet som tar sin utgångspunkt i Kulturanalys Nordens nyligen publicerade forskarantologi Making culture – children’s and young people’s leisure cultures. Antologin presenterar ny forskning om barns och ungas kulturliv i de nordiska länderna och ger en fördjupad bild av barns och ungas fritidskultur och drivkrafterna bakom denna.

MEDVERKANDE: Anna Sparrman - Professor vid Institutionen Tema Barn, Linköpings universitet, Benny Marcel - Direktör, Nordisk Kulturfond, Helene Öberg - statssekreterare Kulturdepartementet, Jenny Löfström Ellverson - verksamhetsansvarig Kulturskolecentrum, Kulturrådet, Lena Nyberg - Generaldirektör Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Moderator: Gunilla Kindstrand

Anmäl er till vårt nyhetsbrev

Logga in

Logga in här på Folk och Kulturs hemsida och planera upp ditt besök genom att bygga ett personligt schema. Är du en ny användare? Då måste du registrera dig först. Det gör du här. Allt som krävs är namn och mailadress så är du igång!