V. 2.1.7

Upprop för den fria scenkonsten – Öppet samtal

Den fria scenkonsten utgör en vital del av kulturlivet i Sverige och bidrar till ett dynamiskt och varierat utbud. Med utgångspunkt i de nationella kulturpolitiska målen sätter vi fokus på villkor och förutsättningar för scenkonst i hela landet. En diskussion om infrastruktur, distribution och det fysiska rummet för kultur, om pengar och resurser och publikens möjligheter att få uppleva scenkonst. Med några inledande röster från utövare och politiker med regionalt och lokalt perspektiv öppnar vi samtalet om den fria scenkonstens framtid. Alla är välkomna att delta i diskussionen!

MEDVERKANDE: Danscentrum, Teatercentrum, Teaterförbundet för scen och film, utövare inom fri scenkonst, politiker, representanter för myndigheter och förvaltningar m.fl.

Upprop för den fria scenkonsten är ett partsgemensamt samarbete mellan Danscentrum, Teatercentrum och Teaterförbundet för scen och film

Anmäl er till vårt nyhetsbrev

Logga in

Logga in här på Folk och Kulturs hemsida och planera upp ditt besök genom att bygga ett personligt schema. Är du en ny användare? Då måste du registrera dig först. Det gör du här. Allt som krävs är namn och mailadress så är du igång!