V. 2.1.7

Vem bestämmer över konsten i det offentliga rummet?

En workshop på temat armlängds avstånd, om konstnärlig frihet och kulturpolitiska dilemman med fokus på offentligt finansierad konst och kultur i det offentliga rummet. Offentlig konst berör och upprör på bred front. Den skapar samhällsdebatt, reaktion och känslor hos såväl medborgare som i media och politiska forum. Armlängds avstånd ska värnas, men hur förhåller det sig i praktiken? Var går gränsen för konstnärlig frihet? Dilemman uppkommer och vi frågar oss - Vem bestämmer över konsten i det offentliga rummet? Med avstamp i Susanna Dahlbergs uppmärksammade uppsats What is the length of an arm fördjupar vi oss i svåra dilemman och gränsdragningar.

Kom och lyssna och prata: Var går din gräns? Vad provocerar dig, och hur hanterar en tjänsteperson el politiker den offentliga debatten?

MEDVERKANDE: Susanna Dahlberg - Verkställande direktör/CEO, Regionteater Väst, Eva Pettersson - Konsulent kultur och samhällsutveckling, Kultur i Väst.

Anmäl er till vårt nyhetsbrev

Logga in

Logga in här på Folk och Kulturs hemsida och planera upp ditt besök genom att bygga ett personligt schema. Är du en ny användare? Då måste du registrera dig först. Det gör du här. Allt som krävs är namn och mailadress så är du igång!