V. 3.1.1

Styrgrupp

Styrgrupp 

Robert Uitto, ordförande Länsteatrarna i Sverige 
robert.uitto@regionjh.se 

Jonas Hellberg, ordförande Länsmuseernas Samarbetsråd
jonas.hellberg@regionkalmar.se 

Nina Björby, ordförande Regional Musik i Sverige 
nina.bjorby@regionvasterbotten.se 

Marie Svensson, ordförande Kultur- och fritidsnämnden, Eskilstuna kommun
marie.svensson@eskilstuna.se 

Åsa Kratz, ordförande nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet Region Sörmland
asa.kratz@regionsormland.se

Anmäl er till vårt nyhetsbrev

Logga in