V. 3.1.1

Tema 2022

Kulturpolitik

Kulturpolitiken har i allt högre grad har kommit att dominera rubriker och nyhetsflöden. Detta skiljer sig nämnvärt mot den långa tradition av ”borgfred” som har existerat på området. Vi vill se djuplodande diskussioner och debatter kring framtidens kulturpolitik och den alltid lika brännande frågan: vad ska vi med kultur till? Vem vågar ställa frågorna? Inte minst med tanke på att det i september vallfärdas till valurnorna.

Nordiska perspektiv

De nordiska länderna har detta gemensamt: de utgör små språkområden, men sammantaget är den geografiska utbredningen stor. Här finner vi en rad olika livsvillkor — från tillvaron i städerna till livet på landsbygden, fjällen och skärgårdarna. Liksom kulturens villkor på regional, nationell och nordisk nivå. Villkor som i det nordiska välfärdssamhället förändrats och behov finns för att hitta nya perspektiv. Hur kan vi än mer öppna upp dessa nordiska gränser för ta lärdom av varandras verkligheter?

Ungas kultur

Uttalandet “politiker hör men lyssnar inte” kan höras från flertalet unga och speciellt så under pandemin. 

Vad gör då detta med denna mångfacetterade grupp som ska bära och skapa framtidens konst och kulturella perspektiv. Liksom politiska. Hur ska politiken och den vuxna världen både höra, och lyssna? 

Vad är det som den unga generationen har för behov, önskemål och drömmar.

Centrum och periferi

Kultur ska vara tillgängligt i hela landet. Tillgängligt för alla. Detta kräver flertalet förutsättningar. Men hur? Och vilka? Samverkansmodeller och kultursatsningar skiljer sig åt mellan olika regioner och kommuner, stad och land liksom centrum och periferi. Vad betyder detta i realiteten? Hur ser konsekvenserna ut om frågan inte respekteras och behandlas?  

Konstnärlig frihet

I takt med att det har blivit allt svårare att leva på sin konst och kulturskapande hotas också den konstnärliga friheten. Hur ska vi vända denna utveckling där allt fler kämpar med ekonomiska beroenden, lojaliteter och tacksamhetsskulder som så lätt utnyttjas för att sätta principen om skäliga ersättningar och armlängds avstånd ur spel? Om de dessförinnan inte har varit tvungna att ge upp och överlåta kulturskapandet till ett priviligierat fåtal?

Kultur och näringsliv

Vad krävs för att näringslivet i högre grad ska investera i kulturen? Vad är det för incitament som finns och vilka saknas? Skattetekniskt är det gällande kravet på motprestation till likvärdigt marknadsvärde svårt att komma runt utan reklamskyltar och lagtröjor med synliga logotyper, och fribiljetter kan aldrig täcka driftskostnader. Vi ser därför gärna fördjupande diskussioner kring de ”mjuka” värden kulturen bevisligen genererar (att göra en ort relevant, intressant att bo på bl.a.), men man så sällan kan ta betalt för.

Anmäl er till vårt nyhetsbrev

Logga in