headerbild
T_Erik_SoMe

No. 12 Erik Mikael Karlsson

Malmö Live:s nytillträdde vd och konserthuschef Erik Mikael Karlsson diskuterar framtidsplaner, kvinnliga tonsättare och AI-inspirerad scenkonst i Tankar om konst och kultur.
Läs mer >

Med fokus på konsten och kulturens roll som motor och nav i ett hållbart och inkluderande samhälle

Folk och Kultur är en årligt återkommande plattform för inspiration, upplevelser och lärande där innehållet skapas i samverkan med flera hundra externa arrangörer, utställare och representanter från kulturlivet, politiken, myndigheter, organisationer, ideella sektorn och landets 21 regioner. Förutom samtal, debatter och seminarier, presenteras konstnärliga föreställningar och upplevelser. Initiativtagare till Folk och Kultur är Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd, projektägare är den ideella föreningen Kulturlyftet. Konventet har utvecklats i nära samarbete med Eskilstuna kommun och Region Sörmland.

 

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev