V. 1.0.2

Kontakt

Styrgrupp 

Robert Uitto, ordförande Länsteatrarna i Sverige 
robert.uitto@regionjh.se 

Jonas Hellberg, ordförande Länsmuseernas Samarbetsråd
jonas.hellberg@regionkalmar.se 

Nina Björby, ordförande Regional Musik i Sverige 
nina.bjorby@regionvasterbotten.se 

Martin Roos, vd Destination Eskilstuna AB 
martin@eskilstuna.nu 

Åsa Kratz, ordförande nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet Region Sörmland
asa.kratz@dll.se 

Projektledare

Linde Sjöstedt
linde.sjostedt@folkochkultur.se
073-709 28 88

Projektkoordinator

Luna Nilsdotter
luna.nilsdotter@folkochkultur.se
070-552 56 50

Moa Jönsson
moa.jonsson@folkochkultur.se
070-956 87 75

Kommunikation

Sofia Johansson, Small World
sofia.johansson@smallworld.se
073-673 07 96

Kongressarrangör

Maria Forslöf
mia@eventool.se

Anmäl er till vårt nyhetsbrev