V. 3.1.0
Jason Andersson/ Studio Emma Svensson
Foto: Jason Andersson/ Studio Emma Svensson

Kontakt

Projektledare

Linde Sjöstedt
linde.sjostedt@folkochkultur.se
073-709 28 88

Projektkoordinator

Luna Nilsdotter
luna.nilsdotter@folkochkultur.se
070-552 56 50

Projektassistent

Sofia Ström
sofia.strom@folkochkultur.se

Partnerskap och kommunikation

Kimberley Torchia
kimberley.torchia@folkochkultur.se
070-265 56 22

Postadress (Folk och Kulturs kansli):
Kulturlyftet – Kultur i hela landet/Folk och Kultur
Sabbatsbergsvägen 6
113 61 Stockholm

Styrgrupp 

Robert Uitto, ordförande Länsteatrarna i Sverige 
robert.uitto@regionjh.se 

Jonas Hellberg, ordförande Länsmuseernas Samarbetsråd
jonas.hellberg@regionkalmar.se 

Nina Björby, ordförande Regional Musik i Sverige 
nina.bjorby@regionvasterbotten.se 

Martin Roos, vd Destination Eskilstuna AB 
martin@eskilstuna.nu 

Åsa Kratz, ordförande nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet Region Sörmland
asa.kratz@regionsormland.se

Anmäl er till vårt nyhetsbrev

Logga in