Konventpartnerskap

Ett konventpartnerskap passar er som vill utvecklas och utmana genom en laborativ samverkan med Folk och Kultur och dess besökare. Välkomna att höra av er om ni har en idé, ett ämne eller en vinkel som bidrar till att konventet blir en spännande och dynamisk mötesplats för demokrati- och samhällsutveckling.

Konventpartner i korthet:

  • Garanterad plats i programmet.
  • Bidraget skapas i nära dialog med Folk och Kultur, gärna utifrån ett tvärsektoriellt perspektiv.
  • Folk och Kultur erbjuder stöd och rådgivning gällande format.
  • Både ni som konventpartner och Folk och Kultur är avsändare.
  • Vi lyfter fram konventpartnern i vår kommunikation, där vi berättar varför partnerskapet har ingåtts, vad det gemensamma engagemanget är och hur det ligger i linje med Folk och Kulturs värdegrund och vision.
  • Er programpunkt lyfts fram i programmet.

En programpunkt samt ett tematiskt/konceptuellt bidrag ingår i ett partnerskap.

Är du nyfiken på hur ett samarbete kan se ut?

Samhällsarenan Samhällskontraktet var en av konventpartnerna under Folk och Kultur 2023. Utgångspunkten för samarbetet var samhällsutveckling. Samhällskontraktet engagerade besökare genom dialog och labb i sin monter och genom ett panelsamtal om näringslivets roll i barn och ungas förutsättningar att klara skolan. Så här sa Samhällskontraktets processledare Emma Mossberg om konventpartnerskapet:
– För att lösa komplexa samhällsutmaningar behöver vi tänka och agera på nya sätt. Konsten och kulturen kan hjälpa oss att öppna upp, tänka annorlunda och hitta nya lösningar än vad vi gör när vi arbetar på de mer traditionella sätten. Därför var Folk och Kultur en given arena för oss att samarbeta med.

Smart Coop var konventpartner för det digitala Folk och Kultur 2022. Tillsammans implementerade vi ett digitalt verktyg som gav fördjupade möjligheter att interagera/umgås digitalt. Du kan läsa mer om vårt samarbete i pressreleasen här.

Kostnadsbild:
Investering för ett konventpartnerskap: från 90 000 kr exkl moms. 

Kontakt: Ismo Railisson
ismo.railisson@folkochkultur.se
070-552 56 50

 

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev