headerbild

Vision och värdegrund

Tillsammans skapar vi Sveriges ledande konvent och mötesplats där konstens och kulturens betydelse i demokrati- och samhällsutvecklingen står i fokus. Så lyder Folk och Kulturs vision.

Folk och Kultur ska:

  • utveckla en tvärsektoriell mötesplats för samhällsutveckling med konst och kultur som grund.
  • bidra till ett demokratiskt och hållbart samhälle genom att vara en katalysator för ett fritt och tillgängligt konst- och kulturliv i hela landet.

Värdegrund

Vi tror på ett samhälle där demokratin värnas och utvecklas, där människor möter varandra med grundläggande respekt oavsett vem man är och där alla människors lika värde är självklart.

Arrangörer/utställare garanterar att de arbetar utifrån demokratiska värderingar samt respekterar och ställer sig bakom de grundläggande principerna om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde, enligt Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna samt Sveriges nationella kulturpolitiska mål.

Sådana arrangemang och sammankomster som har inslag, föreläsare eller annan typ av information som förespråkar främlingsfientliga, rasistiska påståenden eller uttryck får ej genomföras inom ramen för Folk och Kultur.

Läs Folk och Kulturs avtalspolicy här.

Läs Folk och Kulturs kommenteringsregler här.

Läs Folk och Kulturs integritetspolicy här.

 

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev