headerbild

Hållbarhetsarbete

För oss på Folk och Kultur är det viktigt att ta ansvar för de demokratiska värdena, miljön och människan. Folk och Kulturs konvent har under åren varit miljödiplomerade och sedan 2023 hållbarhetsdiplomerat enligt SUSA – Sustainable standards metod för hållbarhetsanpassat event.

Tillsammans skapar vi Sveriges ledande konvent och mötesplats där konstens och kulturens betydelse i demokrati- och samhällsutvecklingen står i fokus.

Vi tror på ett samhälle där demokratin värnas och utvecklas, där människor möter varandra med grundläggande respekt oavsett vem man är och där alla människors lika värde är självklart.

Arrangörer/utställare garanterar att de arbetar utifrån demokratiska värderingar samt respekterar och ställer sig bakom de grundläggande principerna om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde, enligt Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna samt Sveriges nationella kulturpolitiska mål.

Sådana arrangemang och sammankomster som har inslag, föreläsare eller annan typ av information som förespråkar främlingsfientliga, rasistiska påståenden eller uttryck får ej genomföras inom ramen för Folk och Kultur.

För oss på Folk och Kultur är det viktigt att ta ansvar för de demokratiska värdena, miljön och människan. Folk och Kulturs konvent har under åren varit miljödiplomerade och sedan 2023 är Folk och Kultur hållbarhetsdiplomerat enligt SUSA – Sustainable standards metod för hållbarhetsanpassat event. Du kan läsa mer på SUSA:s hemsida.

Folk och Kultur är ett Hållbarhetsanpassat konvent, vilket bland annat betyder att vi:

 • informerar alla utställare och leverantörer om vårt hållbarhetsarbete.
 • vi utbildar personal, praktikanter och volontärer om vikten av vårt hållbarhetsarbete.
 • uppmanar alla besökare att göra mer hållbara val under sin vistelse på konventet.
 • arbetar på olika plan med många av FN:s globala mål:

karta-globala-malen-logo-och-ikoner

Folk och Kultur jobbar med ekologisk hållbarhet genom att:

 • all information och inbjudningar sker digitalt.
 • uppmana deltagarna att välja klimatsmarta transporter.
 • klimatkompensera för våra egna resor.
 • välja miljömärkta anläggningar för möte och logi i största möjliga mån.
 • servera vatten i kannor med härtappat vatten istället för PET-flaskor.
 • välja lokalproducerade råvaror i största möjliga mån.
 • erbjuda vegetariska måltider.
 • ge bidrag till välgörande ändamål i stället för presenter till talare och gäster.
 • välja kringaktiviteter som har så liten miljöpåverkan som möjligt.
 • ställa hållbarhetskrav på alla våra leverantörer.

Folk och Kultur jobbar med social hållbarhet genom att:

 • främja demokrati och kultur genom vårt konvent.
 • bjuda in en bredd i samhället för diskussion om kulturens roll i en hållbar utveckling.
 • ställa krav på oss själva och våra leverantörer och samarbetspartners att ha schyssta arbetsvillkor för de som arbetar.
 • välja tillgänglighetsanpassade lokaler.

Folk och Kultur jobbar med ekonomisk hållbarhet genom att:

 • hålla konventet på Volvo CE Arena som klassas som miljöbyggnad guld.
 • i största möjliga mån använda återbruk och återvinning på vårt utställartorg, vi hyr in material som kan användas igen i stället för att köpa nytt.
 • på bästa sätt hushålla med våra naturresurser.

 

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev