V. 3.1.1
Foto: Performing Pictures
Foto: Anna Molander
Foto: Hope Raisers / Initative Nairobi
Foto: Kjell Torma Kiruna
Foto: Clowner utan Gränser

Ett kulturpolitiskt konvent

Aktuellt
Alla nyheter
13 okt 2021
Nu är anmälan öppen!
Folk och Kultur är ett deltagarstyrt konvent och alla är välkomna att bidra. Det är #tillsammans som vi skapar ett angeläget konvent där konstens och kulturens står...
Kategori:Nyheter
21 sep 2021
Snart öppnar anmälan!
Nu är det dags att börja planera för deltagande i Folk och Kultur 2022! DEN 13 OKTOBER ÖPPNAR ANMÄLAN för dig som vill arrangera en programpunkt i form av seminarium,...
Kategori:Nyheter
07 sep 2021
Kulturlyftet välkomnar Ismo Railisson som ny projektledare för Folk och Kultur!
Ny projektledare för Folk och Kultur är Ismo Railisson. Med studiebakgrund inom museivetenskap och konstvetenskap vid Uppsala Universitet har han arbetat som intendent och...
Kategori:Nyheter
30 jun 2021
Vi tackar Linde för hennes fina bidrag till Folk och Kultur och tar nu sikte på 2022!
Vi är mitt uppe i avslutningsarbetet av Folk och Kultur 2021, vårt digitala konvent som tack vare vår personal och alla deltagare blev så fantastiskt bra. Vi siktar nu på...
Kategori:Nyheter
04 jun 2021
“Folk och kultur kan då bli den gemensamma kraftsamling som kulturen behöver”
Folk och Kultur intervjuar Nina Björby, Jonas Hellberg och Robert Uitto, ordförande och ledamöter i Kulturlyftet - Kultur i hela landet för att höra deras tankar om Coron...
Kategori:Artiklar

Detta händer på Instagram

Under veckan presenterar vi Folk och Kulturs programteman 2022: Det 6:e och sista temat är NORDISKA PERSPEKTIV.
 
Vad krävs för att näringslivet i högre grad ska investera i kulturen? Vad är det för incitament som finns och vilka saknas? Skattetekniskt är det gällande kravet på motprestation till likvärdigt marknadsvärde svårt att komma runt utan reklamskyltar och lagtröjor med synliga logotyper, och fribiljetter kan aldrig täcka driftskostnader. Vi ser därför gärna fördjupande diskussioner kring de "mjuka" värden kulturen bevisligen genererar (att göra en ort relevant, intressant att bo på bl.a.), men man så sällan kan ta betalt för.
 
Folk och Kultur är ett deltagarstyrt konvent där alla kan bidra. Fram till den 14 november kan man anmäla programinslag i form av seminarier eller workshops. Vi välkomnar spännande, gränsöverskridande inslag som vågar ta ut svängarna!
 
#folkochkultur2022 #kulturochnaringsliv #tillsammans #framåt
Under veckan presenterar vi Folk och Kulturs programteman 2022: Tema 5 är KONSTNÄRLIG FRIHET.
 
I takt med att det har blivit allt svårare att leva på sin konst och kulturskapande hotas också den konstnärliga friheten. Hur ska vi vända denna utveckling där allt fler kämpar med ekonomiska beroenden, lojaliteter och tacksamhetsskulder som så lätt utnyttjas för att sätta principen om skäliga ersättningar och armlängds avstånd ur spel? Om de dessförinnan inte har varit tvungna att ge upp och överlåta kulturskapandet till ett priviligierat fåtal?
 
Folk och Kultur är ett deltagarstyrt konvent där alla kan bidra. Fram till den 14 november kan man anmäla programinslag i form av seminarier eller workshops. Vi välkomnar spännande, gränsöverskridande inslag som vågar ta ut svängarna!
 
 #folkochkultur2022 #konstnarligfrihet #tillsammans #framåt
Under veckan presenterar vi Folk och Kulturs programteman 2022: Tema 4 är CENTRUM OCH PERIFERI.
 
Kultur ska vara tillgängligt i hela landet. Tillgängligt för alla. Detta kräver flertalet förutsättningar. Men hur? Och vilka? Samverkansmodeller och kultursatsningar skiljer sig åt mellan olika regioner och kommuner, stad och land liksom centrum och periferi. Vad betyder detta i realiteten? Hur ser konsekvenserna ut om frågan inte respekteras och behandlas? 
 
Folk och Kultur är ett deltagarstyrt konvent där alla kan bidra. Fram till den 14 november kan man anmäla programinslag i form av seminarier eller workshops. Vi välkomnar spännande, gränsöverskridande inslag som vågar ta ut svängarna!
 
 #folkochkultur2022 #centrumochperifieri #tillsammans #framåt
Under veckan presenterar vi Folk och Kulturs programteman 2022: Tema 3 är UNG KULTUR.
 
Uttalandet “politiker hör men lyssnar inte” kan höras från flertalet unga och speciellt så under pandemin. Vad gör då detta med denna mångfacetterade grupp som ska bära och skapa framtidens konst och kulturella perspektiv. Liksom politiska. Hur ska politiken och den vuxna världen både höra, och lyssna? Hur ser den unga generationens behov, önskemål och drömmar ut?
 
Folk och Kultur är ett deltagarstyrt konvent där alla kan bidra. Fram till den 14 november kan man anmäla programinslag i form av seminarier eller workshops. Vi välkomnar spännande, gränsöverskridande inslag som vågar ta ut svängarna!
 
 #folkochkultur2022 #ungaskultur #tillsammans #framåt

 

Anmäl er till vårt nyhetsbrev

Logga in