V. 1.0.2
Foto: José Figueroa
Foto: José Figueroa
Foto: José Figueroa
Foto: José Figueroa

Ett kulturpolitiskt konvent

Folk och Kultur 2020!

Anmälan är öppen till Folk och Kultur den 5–8 februari 2020 – både för dig som vill arrangera seminarium eller workshop, ställa ut på utställartorget eller vara deltagare. Den 14 oktober är sista anmälningsdag för programpunkter. Folk och Kultur är ett deltagarstyrt konvent och alla är välkomna att bidra. Tillsammans skapar vi den ledande mötesplatsen för konstens och kulturens betydelse i demokrati- och samhällsutvecklingen. Välkomna!

Anmäl er till vårt nyhetsbrev