headerbild
FOTOGRAF: PETER ROSÉN

Luleå kommun Arrangörspartner 2024

Det är i norra Sverige det händer! Inte bara när det kommer till den gröna industrin utan även när det gäller satsningar på kulturen. Det är med stor glädje Folk och Kultur presenterar Luleå kommun som arrangörspartner under Folk och Kultur 2024. Partnerskapet tar sitt avstamp i kulturens roll och drivkraft i samhällsutvecklingen.

I Luleå kommun satsas det på kulturen. Under hösten tillgängliggörs den offentliga konsten på kommunens hemsida lulea.se och i januari 2024 anställs en konststrateg som ska arbeta med enprocentsregeln inom ny-, om- och tillbyggnationer. Den gröna omställningen i norr kräver en ökad befolkning och kulturen har en stor betydelse för att attrahera nya invånare. Tidigare i år släpptes förstudien Kulturens plats i framtidens Luleå, gjord av MAA Studio på uppdrag av Luleå kommun, där det framkommer att en kraftfull satsning på kulturlivet är det som lockar och behåller invånarna i Luleå.

– Luleå står inför en samhällsomvandling. Kommunen ska bli 100 000 invånare år 2040 och kompetensförsörjning är en av de stora utmaningarna. Eftersom forskning visar att folk inte flyttar för jobbets skull har kommunen valt att satsa på konst och kultur som viktiga drivkrafter, säger Marie Wallstén enhetschef för Konst, scen och möten på Luleå kommun och fortsätter:

– Det enkla är att bygga industrier och fastigheter, det svåra är att bygga samhällen där människor trivs och vill bo kvar. Livet mellan huset är helt avgörande för om vi ska lyckas med den gröna omställningen. Kulturen behöver bli en strategisk fråga i samhällsbyggandet. Ett fritt och starkt kulturliv främjar demokrati, folkhälsa samt ökar en plats attraktivitet.

Arrangörspartnerskapet resulterar i två unika programpunkter på temat. Det blir kurerade och spännande samtal kring kulturens avgörande roll för samhällen där människor vill bo och verka. Så här säger Folk och Kulturs projektledare Ismo Railisson om partnerskapet:

– Syftet med Folk och Kultur är att lyfta konsten och kulturens betydelse i demokrati- och samhällsutvecklingen. Vi applåderar Luleå kommuns fina satsning i arbetet med att åstadkomma ett levande kulturliv. Och att det ska ske i samverkan med samhällets samtliga delar. Syftet måste vara att skapa förståelse i alla möjliga riktningar och inte fastna i, på pappret, fina teoretiska tankemodeller. Konsten och kulturen måste ha modet att sänka sina trösklar, öppna alla sina dörrar och skapa dialog med samhället i sin helhet utan att för den skull ge avkall på sina intentioner.

Mer detaljer kring programpunkterna och medverkande presenteras under vintern.

För mer information kontakta:


Ismo Railisson
Projektledare, Folk och Kultur
ismo.railisson@folkochkultur.se
tel. 070-552 56 50

Marie Wallstén
Enhetschef för Konst, scen och möten, Luleå kommun
marie.wallsten@lulea.se
tel. 0920-45 30 00

 

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev