headerbild
Jude Dibia, Malmös tredje fristadsförfattare 2015. FOTOGRAF: JOSÉ FIGUEROA

Arrangera Megafon

Har ni något angeläget, utmanande eller tankeväckande att berätta eller visa? Gör det via Folk och Kulturs Megafon!  Megafon är en scen för offentliga anföranden eller konstnärligt innehåll. Scenen är till för att lyfta de som inte har ekonomiska muskler att arrangera ett seminarium eller workshop, men har något angeläget, utmanande eller tankeväckande att berätta eller visa. Megafon integreras 2023 i Kulturbazaren på Utställartorget. Sista anmälningsdag för Megafon är den 12 december.

Format

Megafoninslagen kan vara max 20 minuter långa.

Kostnad

Ingen kostnad. Observera att formatet Megafon är ett sätt för framförallt resurssvaga organisationer att delta på Folk och Kultur.

Lokal

Megafon integreras i Kulturbazaren på Utställartorget i Stiga Sports Arena där många besökare är i rörelse. Det finns ett ståbord på scen. 

Teknik

Tillgänglig teknik på scen är 1 mikrofon, 1 headset/mygga, dator, projektor, duk och PA. 

Urvalsprocess

Anmälan garanterar inte en plats i programmet och ett urval kan komma att göras. Därför är det viktigt att er anmälan är komplett och så utförlig som möjligt. Anmälan sker via arrangörsportalen. Besked om ni har fått en plats i programmet meddelas den 15 december.

Återbud

Återbud måste lämnas senast den 20 december.

Villkor och information

Vid medverkan skriver arrangören/utställaren på ett avtal att denna, samt eventuell medarrangör som avser arrangera verksamhet inom ramen för Folk och Kultur, arbetar utifrån demokratiska värderingar samt respekterar och ställer sig bakom de grundläggande principerna om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde här. Politiska partier kan ej medverka som utställare på torget.

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag för Megafon är den 12 december.

 

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev