headerbild
Linda K Nordfors, Lina Werning och Mia Lindgren under sitt Megafon "Skuggrapporten som skakade Sverige – eller borde gjort det?", Folk och Kultur 2023.

Arrangera Megafon

Har ni något angeläget, utmanande eller tankeväckande att berätta eller visa? Gör det via Folk och Kulturs Megafon!  Megafon är en scen för offentliga anföranden eller konstnärligt innehåll. Scenen är till för att lyfta de som inte har ekonomiska muskler att arrangera ett seminarium eller workshop, men har något angeläget, utmanande eller tankeväckande att berätta eller visa.

Format

Megafoninslagen kan vara max 15 minuter långa.

Kostnad

Ingen kostnad. Observera att formatet Megafon är ett sätt för framförallt resurssvaga organisationer att delta på Folk och Kultur.

Lokal

Megafon är en egen scen som finns på Utställartorget i Volvo CE Arena där många besökare är i rörelse. Det finns ett ståbord på scen. 

Teknik

Tillgänglig teknik på scen är 1 mikrofon och ljudutrustning.

Urvalsprocess

Anmälan garanterar inte en plats i programmet och ett urval kan komma att göras. Därför är det viktigt att er anmälan är komplett och så utförlig som möjligt. Anmälan sker via arrangörsportalen.

Villkor och information

Vid medverkan skriver arrangören/utställaren på ett avtal att denna, samt eventuell medarrangör som avser arrangera verksamhet inom ramen för Folk och Kultur, arbetar utifrån demokratiska värderingar samt respekterar och ställer sig bakom de grundläggande principerna om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde här. Politiska partier kan ej medverka som utställare på torget. Du hittar våra villkor här.

Anmälan till Folk och Kultur 2025 öppnar efter sommaren 2024.

 

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev