headerbild
Marianne Viper, Lisa Nilsson, Philip de Croy och Oskar Kvant deltog i seminariet "Musiken och döden" på Folk och Kultur 2022.. FOTOGRAF: MICKE SANDSTRÖM

Arrangera seminarier, debatter, workshops mm.

Folk och Kultur välkomnar programinslag i form av seminarier, debatter, samtal, föredrag och workshops om de frågor som du och din organisation ser som angelägna och viktiga att dela. Vi ser vi gärna oväntade, nya och gränsöverskridande inslag från kultursektorn och det fria kulturlivet liksom övrig offentlig och privat sektor. Sista anmälningsdag är den 18 november.

Tema

Det övergripande temat för Folk och Kultur 2023 är kulturens roll i demokrati- och samhällsutvecklingen.

Format

Seminarier och workshops kan vara 30, 45 eller 60 minuter långa. Det går bra att anmäla flera programpunkter.

Arrangörsavgift

Arrangörsavgiften baseras på lokalens kapacitet och arrangemangets längd. 

Alla priser ex moms

Storlek på lokal

I avgiften ingår:
• Ett seminarierum under 30/45/60 minuter enligt val.
• Lokal med grundteknik och möblemang (se nedan).
• 1 deltagarpass (innevarande dag)
• Möjlighet att köpa deltagarpass till ett rabatterat pris.

Övriga kostnader

Eventuella tilläggsbeställningar av teknik bekostas av programarrangören (se nedan under “Teknik”). Kostnader för medverkandes resor, logi och övriga kostnader (exempelvis teckenspråkstolkning) bekostas av programarrangören.

Lokaler

Inför Folk och Kultur 2023 har vi sett över våra lokaler och avgränsat användandet till de lokaler som fungerat bäst från tidigare år. Lokaler finns i flera storlekskategorier och vi kommer att anpassa programläggning på bästa sätt efter era behov. Lokalerna är koncentrerade till Munktellstaden i Eskilstuna.

Teknik

Alla lokaler är utrustade med en grundteknik som består av 3 mikrofoner, 1 headset/mygga, PA, projektor, duk och 1 dator. Har ni behov av ytterligare teknik kontakta Ismo Railisson för uppgifter om tilläggskostnad och bokning.

Målgrupp barn och unga

För er som arrangerar seminarier, presentationer/föredrag och workshops som riktar sig till barn och unga ges även möjligheten att bjuda in skolklasser till er programpunkt. Ange i anmälan om ni vill att vi bjuder in skolklasser och vilken målgrupp/ålder er programpunkt riktar sig till. Under hösten får Folk och Kultur förstärkning då en koordinator med med fokus på att öka ungas deltagande tillträder sin tjänst. Kontaktuppgifter till koordinatorn kommer finnas på hemsidan den 1 oktober.

Urvalsprocess

En anmälan av ett seminarium, föredrag eller workshop garanterar inte en plats i programmet och ett urval kan komma att göras. Därför är det viktigt att er anmälan är komplett och så utförlig som möjligt. Anmälan gör du i arrangörsportalen.

Besked om ni har fått en plats i programmet meddelas mellan den 28-30 november, och därefter måste arrangörsavgiften betalas inom 10 dagar.

Villkor

Vid medverkan skriver arrangören på ett avtal att denna, samt eventuell medarrangör som avser arrangera verksamhet inom ramen för Folk och Kultur, arbetar utifrån demokratiska värderingar samt respekterar och ställer sig bakom de grundläggande principerna om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde.

Återbud

För avbokningar senare än den 10 december återbetalas inte arrangörsavgiften.

Sista anmälningsdag är den 18:e november.

 

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev