headerbild
Ideell Kulturallians programpunkt "Hotet mot folkbildningen – hur drabbas kulturlivet av den massiva nedskärningen? under Folk och Kultur 2024. FOTOGRAF: MICKE SANDSTRÖM

Arrangera seminarium, debatt eller workshop

Folk och Kultur välkomnar programinslag i form av seminarier, debatter, samtal, föredrag och workshops om de frågor som du och din organisation ser som angelägna och viktiga att dela. Vi ser vi gärna oväntade, nya och gränsöverskridande inslag från kultursektorn och det fria kulturlivet liksom övrig offentlig och privat sektor.

Format

Seminarier och workshops kan vara 30, 45 eller 60 minuter långa. Det går bra att anmäla flera programpunkter.

Arrangörsavgift

Arrangörsavgiften baseras på lokalens kapacitet och arrangemangets längd. 

I avgiften ingår:
• Ett seminarierum under 30/45/60 minuter enligt val.
• Lokal med grundteknik och möblemang (se nedan).
• 1 deltagarpass (innevarande dag)
• Möjlighet att köpa deltagarpass till ett rabatterat pris.

Övriga kostnader

Eventuella tilläggsbeställningar av teknik bekostas av programarrangören (se nedan under “Teknik”). Kostnader för medverkandes resor, logi och övriga kostnader (exempelvis teckenspråkstolkning) bekostas av programarrangören.

Lokaler

I anmälan finns möjlighet att ange önskemål om lokal. Förutsättningarna för de olika lokalerna framgår av lokalbeskrivningarna nedan. Ju mer information vi får av er vid ansökningstillfället, desto bättre kan vi placera er i en lokal där så mycket av det ni önskar redan finns tillgängligt. 


B-hallen, Volvo CE Arena
B-hallen är en är idrottshall i Stiga Sports Arena. Hallen går inte att mörklägga. Det finns en läktare med plats för upp till 500 personer. Denna lokal passar för er som är vana att turnéra och har en egen utrustning. Salen mäter 20 x 40 meter.

C-hallen, Volvo CE Arena
C-hallen är en idrottshall i Stiga Sports Arena. Hallen går inte att mörklägga. I lokalen finns ingen gradäng eller förordnade sittplatser, men möjlighet finns att ställa in gymnastikbänkar och/eller stolar vid behov. Denna lokal passar er som är vana att turnéra och har egen utrustning. Salen fungerar även till workshops. 

Konsertsalen, Scenkonst Sörmland
En sal för musik, seminarier och presentationer/föredrag.Salen rymmer 103 publikplatser i gradäng. Salen är en modern konsertsal, med normal scenöppning mäter 6,3 m i bredd, speldjup 5,5 m och höjd 4,6 m. 

Danssalen, Scenkonst Sörmland
En sal för musik, seminarier, presentationer/föredrag och workshops. Salen rymmer 30 publikplatser i biosittning. En långsida i salen har en hel spegelvägg (som går att täcka för).

Lokomotivet
Lokomotivet är en modern kulturarena för musik, teater, seminarier och presentationer/föredrag. Scenytan går att anpassa och likaså storleken på gradäng. Som flest ryms 739 personer i gradängen. 

Torget, Munktell Science Park
En stor öppen sen i golvnivå för musik, teater, seminarier och presentationer/föredrag. Salen har en sitt- och möblerbar trap som rymmer upp till 140 personer. Salen går inte att mörklägga.

Konstverkstaden, Eskilstuna Konstmuseum
Salen fungerar utmärkt för föreläsningar och workshops och är utrustad med projektor och duk. Här ryms 25 personer under en kortare tid.

Munktellsalen, Hotel Bolinder Munktell
En sal för seminarier, presentationer/föredrag, workshops och nätverksevents. Salen rymmer upp till 200 gäster i biosittning. Rummet är utrustat med datorprojektor, ljudsystem och whiteboard. Kan mörkläggas. 

Ångvälten/Tändkulan, Hotel Bolinder Munktell
En sal för seminarier, presentationer/föredrag, workshops och nätverksevents. Ångvälten och Tändkulan kan slås samman som en stor lokal med plats för upp till 80 platser i biosittning. Rummet är utrustat med datorprojektor, ljudsystem och whiteboard.

Kugghjulet, Hotel Bolinder Munktell
En sal för seminarier, presentationer/föredrag, workshops och nätverksevents. Kugghjulet rymmer upp till 30 platser i biosittning. Rummet är utrustat med datorprojektor, ljudsystem och whiteboard.

C-hallen, Munktellmuseet
En sal för musik, seminarier och presentationer/föredrag. Salen rymmer 250 i biosittning. Lokalen har en upphöjd scen med videovägg och utrustad med grundteknik.

Auditorium, Munktellmuseet
En sal för seminarier, presentationer/föredrag, workshops och nätverksevents. Salen rymmer 100 i biosittning. Lokalen är utrustad med grundteknik.

Teknik

Alla lokaler är utrustade med en grundteknik som består av 3 mikrofoner, 1 headset/mygga, PA, projektor, duk och 1 dator. Har ni behov av ytterligare teknik kontakta Ismo Railisson för uppgifter om tilläggskostnad och bokning.

Målgrupp barn och unga

För er som arrangerar seminarier, presentationer/föredrag och workshops som riktar sig till barn och unga ges även möjligheten att bjuda in skolklasser till er programpunkt. Ange i anmälan om ni vill att vi bjuder in skolklasser och vilken målgrupp/ålder er programpunkt riktar sig till. Har ni några frågor angående barn och unga kommer ni från och med oktober att kunna kontakta vår ansvarige för barn och unga.

Urvalsprocess

En anmälan av ett seminarium, föredrag eller workshop garanterar inte en plats i programmet och ett urval kan komma att göras. Därför är det viktigt att er anmälan är komplett och så utförlig som möjligt. Anmälan gör du i arrangörsportalen.

Villkor

Vid medverkan skriver arrangören på ett avtal att denna, samt eventuell medarrangör som avser arrangera verksamhet inom ramen för Folk och Kultur, arbetar utifrån demokratiska värderingar samt respekterar och ställer sig bakom de grundläggande principerna om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde. Du hittar våra villkor här.

Programanmälan till Folk och Kultur 2025 öppnar den 9 september 2024.

 

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev