headerbild
UusiTeatteris föreställning TIDFRI, om vuxnas stress ur ett barnperspektiv under Folk och Kultur 2024. FOTOGRAF: MICKE SANDSTRÖM

Arrangera kulturarrangemang

Folk och Kultur presenterar gärna olika typer av kulturarrangemang – föreställningar, utställningar eller andra evenemang av hög konstnärlig kvalitet som del av sitt tredagarsprogram.

Format

Kulturarrangemang kan vara av varierande längd. Tänk på att ange bygg- spel- och rivtid. Observera att vi inte kan bistå med bärhjälp på plats.

Kostnad

Det är kostnadsfritt att arrangera ett kulturarrangemang på Folk och Kultur, dock utgår ingen ersättning till arrangören. Arrangören ansvarar själv för att ersätta deltagande konstnärer och kulturarbetare enligt tillämplig branschpraxis.

Urvalsprocess

Anmälan garanterar inte en plats i programmet. Därför är det viktigt att er anmälan är komplett och så utförlig som möjligt när det kommer till arrangemangets koncept. Du anmäler ditt kulturarrangemang via vår arrangörsportal.

Lokaler

Förutsättningarna för de olika lokalerna framgår av lokalbeskrivningarna nedan. Ju mer information vi får av er vid ansökningstillfället, desto bättre kan vi placera er i en lokal där så mycket av det ni önskar redan finns tillgängligt. Placering av kulturarrangemang sker i samråd med Folk och Kultur.


B-hallen, Volvo CE Arena
B-hallen är en är idrottshall i Stiga Sports Arena. Hallen går inte att mörklägga. Det finns en läktare med plats för upp till 500 personer. Denna lokal passar för er som är vana att turnéra och har en egen utrustning. Salen mäter 20 x 40 meter.

Konsertsalen, Scenkonst Sörmland
En sal för musik, seminarier och presentationer/föredrag.Salen rymmer 103 publikplatser i gradäng. Salen är en modern konsertsal, med normal scenöppning mäter 6,3 m i bredd, speldjup 5,5 m och höjd 4,6 m. 

Danssalen, Scenkonst Sörmland
En sal för musik, seminarier, presentationer/föredrag och workshops. Salen rymmer 30 publikplatser i biosittning. En långsida i salen har en hel spegelvägg (som går att täcka för).

Lokomotivet
Lokomotivet är en modern kulturarena för musik, teater, seminarier och presentationer/föredrag. Scenytan går att anpassa och likaså storleken på gradäng. Som flest ryms 739 personer i gradängen. 

C-hallen, Munktellmuseet
En sal för musik, seminarier och presentationer/föredrag. Salen rymmer 250 i biosittning. Lokalen har en upphöjd scen med videovägg och utrustad med grundteknik.

Teknik

All teknisk utrustning utöver grundteknik bekostas och hanteras av arrangören. Med god framförhållning kan den offereras och beställas med hjälp av Folk och Kultur. Beskriv i ansökan så noggrant som möjligt vilken typ av teknik ni behöver för att genomföra ert arrangemang. 

Villkor

Vid medverkan skriver arrangören/utställaren på ett avtal att denna, samt eventuell underarrangör som avser arrangera verksamhet inom ramen för Folk och Kultur, arbetar utifrån demokratiska värderingar samt respekterar och ställer sig bakom de grundläggande principerna om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde. Du hittar våra villkor här.

Anmälan till Folk och Kultur 2025 öppnar den 9 september 2024.

 

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev