headerbild
De samiska dansarna Liv Aira och Marika Renhuvud kunde ses i föreställningen "Ájttega" under Folk och Kultur 2022. FOTOGRAF: SAMI MALDONADO

Arrangera föreställningar, utställningar eller andra kulturevenemang

Folk och Kultur presenterar gärna olika typer av kulturarrangemang – föreställningar, utställningar eller andra evenemang av hög konstnärlig kvalitet som del av sitt tredagarsprogram. Sista anmälningsdag är den 18 november.

Format

Kulturarrangemang kan vara av varierande längd. Tänk på att ange bygg- spel- och rivtid. Observera att vi inte kan bistå med bärhjälp på plats.

Kostnad

Det är kostnadsfritt att arrangera ett kulturarrangemang på Folk och Kultur, dock utgår ingen ersättning till arrangören. Arrangören ansvarar själv för att ersätta deltagande konstnärer och kulturarbetare enligt tillämplig branschpraxis.

Urvalsprocess

Anmälan garanterar inte en plats i programmet. Därför är det viktigt att er anmälan är komplett och så utförlig som möjligt. I arrangörsportalen finns möjlighet att ladda upp ritningar, tekniska specifikationer eller andra bilagor som mer utförligt förklarar konceptet.

Ni får besked om ni har fått en plats i programmet den 28-30 november och då ges möjlighet att skicka in en uppdaterad beskrivande text för publicering för programmet senast den 10 december.

Lokaler

I anmälan finns möjlighet att ange önskemål om lokal. Förutsättningarna för de olika lokalerna framgår av lokalbeskrivningarna nedan. Ju mer information vi får av er vid ansökningstillfället, desto bättre kan vi placera er i en lokal där så mycket av det ni önskar redan finns tillgängligt. 


B-hallen, Stiga Sports Arena
B-hallen är en är idrottshall i Stiga Sports Arena. Hallen går inte att mörklägga. Det finns en läktare med plats för upp till 500 personer. Denna lokal passar för er som är vana att turnéra och har en egen utrustning. Salen mäter 20 x 40 meter.

C-hallen, Stiga Sports Arena
C-hallen är en idrottshall i Stiga Sports Arena. Hallen går inte att mörklägga. I lokalen finns ingen gradäng eller förordnade sittplatser, men möjlighet finns att ställa in gymnastikbänkar och/eller stolar vid behov. Denna lokal passar er som är vana att turnéra och har egen utrustning. Salen fungerar även till workshops. 

Konsertsalen, Scenkonst Sörmland
En sal för musik, seminarier och presentationer/föredrag.Salen rymmer 103 publikplatser i gradäng. Salen är en modern konsertsal, med normal scenöppning mäter 6,3 m i bredd, speldjup 5,5 m och höjd 4,6 m. 

Danssalen, Scenkonst Sörmland
En sal för musik, seminarier, presentationer/föredrag och workshops. Salen rymmer 30 publikplatser i biosittning. En långsida i salen har en hel spegelvägg (som går att täcka för).

Lokomotivet
Lokomotivet är en modern kulturarena för musik, teater, seminarier och presentationer/föredrag. Scenytan går att anpassa och likaså storleken på gradäng. Som flest ryms 739 personer i gradängen. 

Torget, Munktell Science Park
En stor öppen sen i golvnivå för musik, teater, seminarier och presentationer/föredrag. Salen har en sitt- och möblerbar trap som rymmer upp till 140 personer. Salen går inte att mörklägga.

Utställningsrum, Eskilstuna konstmuseum
Ett utställningsrum för föreläsningar och workshops. Salen rymmer 30 publikplatser i biosittning.

Munktellsalen, Hotel Bolinder Munktell
En sal för seminarier, presentationer/föredrag, workshops och nätverksevents. Salen rymmer upp till 200 gäster i biosittning. Rummet är utrustat med datorprojektor, ljudsystem och whiteboard. Kan mörkläggas. 

Ångvälten/Tändkulan, Hotel Bolinder Munktell
En sal för seminarier, presentationer/föredrag, workshops och nätverksevents. Ångvälten och Tändkulan kan slås samman som en stor lokal med plats för upp till 80 platser i biosittning. Rummet är utrustat med datorprojektor, ljudsystem och whiteboard.

Kugghjulet, Hotel Bolinder Munktell
En sal för seminarier, presentationer/föredrag, workshops och nätverksevents. Kugghjulet rymmer upp till 30 platser i biosittning. Rummet är utrustat med datorprojektor, ljudsystem och whiteboard.

C-hallen, Munktellmuseet
En sal för musik, seminarier och presentationer/föredrag. Salen rymmer 250 i biosittning. Lokalen har en upphöjd scen med videovägg och utrustad med grundteknik.

Auditorium, Munktellmuseet
En sal för seminarier, presentationer/föredrag, workshops och nätverksevents. Salen rymmer 100 i biosittning. Lokalen är utrustad med grundteknik.

Teknik

All teknisk utrustning utöver grundteknik bekostas och hanteras av arrangören. Med god framförhållning kan den offereras och beställas med hjälp av Folk och Kultur. Beskriv i ansökan så noggrant som möjligt vilken typ av teknik ni behöver för att genomföra ert arrangemang. 

Målgrupp barn och unga

För er som arrangerar ett kulturarrangemang som riktar sig till barn och unga ges även möjligheten att bjuda in skolklasser till er programpunkt. Ange i anmälan om ni vill att vi bjuder in skolklasser och vilken målgrupp/ålder er programpunkt riktar sig till. Under hösten får Folk och Kultur förstärkning då en koordinator med med fokus på att öka ungas deltagande tillträder sin tjänst. Kontaktuppgifter till koordinatorn kommer finnas på hemsidan den 1 oktober.

Villkor

Vid medverkan skriver arrangören/utställaren på ett avtal att denna, samt eventuell underarrangör som avser arrangera verksamhet inom ramen för Folk och Kultur, arbetar utifrån demokratiska värderingar samt respekterar och ställer sig bakom de grundläggande principerna om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde.

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag för kulturarrangemang är den 18 november.

 

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev