V. 3.1.0
Jason Andersson/Studio Emma Svensson
Foto: Jason Andersson/Studio Emma Svensson

Folk och Kultur 2021

V är oerhört tacksamma och ödmjuka inför det stora stöd och den uppslutning som funnits kring konventet 2021. Vi har tillsammans med arrangörer, möjliggörare, partners och besökare skapat den ledande mötesplatsen för konstens och kulturens betydelse i demokratiutvecklingen i en ny digital form. Tack för att ni hjälpt oss att nå vår vision för konventet!

Det har varit en lärorik och omvälvande resa där vi genom omställningen till ett digitalt konvent kompetensutvecklas och även fått upp ögonen för de möjligheter som digitaliseringen kan erbjuda. Bland annat den ökade tillgängligheten, där besökarna inte varit bundna varken till en specifik tid eller fysisk plats – utan kunnat ta del av innehållet på sina egna villkor. Detta blev tydligt genom vårt besöksrekord, med 12 000 besök under konventets tre första dagar! Den stora uppslutningen visar även på konsten och kulturens betydelse i en extremt utsatt tid.

192 arrangörer och partners bjöd på ett helt enastående program; med djupgående kultur- och samhällspolitiska samtal där omställning och nytänkande i fokus. Totalt hade vi hela 328 programpunkter. Innehållet var kategoriserat efter tio teman – barn och unga, demokrati, digitalisering, framtid, hållbarhet, inkludering, inspiration, kulturarv, kulturpolitik och nordiskt perspektiv. Vi är stolta över att samhällsengagemang, skapande och konstnärers villkor synliggjorts.

Under konventet upplät Scenkonst Sörmland generöst sina lokaler och sin personal till oss. Vi hade inte kunnat genomföra livesändningen på samma höga nivå utan detta stöd. Inför nästa år ser vi fram emot att återigen genomföra konventet i värdstaden Eskilstuna.

Vi vill även rikta ett särskilt tack till H.K.H. Kronprinsessan Victoria som för andra året i rad är konventets officiella beskyddare. Beskyddarskapet stärker både Folk och Kultur och hela kultursektorn.

Riksdagens talman, våra statsråd och partiledare markerade genom sin medverkan vikten av kulturpolitiska samtal med omställning och nytänkande i fokus. Den stora uppslutningen från Sveriges högsta politiska företrädare, regionala institutioner och företag samt fria lokala aktörer och kulturskapare visar att Folk och Kultur etablerats som en angelägen nationell tvärsektoriell plattform för samhälls- och demokratiutveckling.

Vi ser fram emot att tillsammans med er fortsätta blicka #framåt och arbeta med en nystart för hela vår bransch!

Anmäl er till vårt nyhetsbrev

Logga in