headerbild

Att tänka på vid ansökan

Folk och Kultur granskar alla inkomna ansökningar. Ett urval kan komma att behöva göras på grund av utrymmesskäl, och därför är det viktigt att din programpunkt är väl genomtänkt. Här är några tips om vad vi tittar på när vi går igenom ansökningarna.

Nationell geografisk spridning samt nordiska perspektiv.

Samarbeten och samverkan mellan fria, privata och offentliga arrangörer och sektorer.

Nya och överraskande former för seminarier, föreläsningar/föredrag, kulturarrangemang och utställare.

Programinslag där interaktiva inslag ges utrymme.

Demografisk bredd ifråga om ålder, kön, yrke, inkomst, religion, etnicitet, intressen, utbildning eller annat.

 

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev