Integritetspolicy

för Kulturlyftet – Kultur i hela landet

Allmänt

Vi hanterar alla personuppgifter och säkerheten kring dessa enligt gällande lagar och förordningar (GDPR). I vår integritetspolicy beskriver vi hur insamling och användning av data hanteras.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter
Kulturlyftet – Kultur i hela landet org.nr 802506–0867 (”Kulturlyftet – Kultur i hela landet”) nedan kallat ”Kulturlyftet” med adress Sabbatsbergsvägen 6 2tr 113 61 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka uppgifter lagrar Kulturlyftet?
De personuppgifter som Kulturlyftet lagrar är namn, e-postadress, titel, telefonnummer och bransch-/organisationstillhörighet.

Vad är den rättsliga grunden för insamling
I och med att du lämnar personuppgifter till Kulturlyftet registreras och lagras uppgifterna om dig. Som rättslig grund för personuppgiftsbehandling kommer Kulturlyftet hänvisa till uppfyllande av avtal, berättigat intresse, rättslig förpliktelse eller samtycke. Om Kulturlyftet använder sig av berättigat intresse som grund, kommer det endast göras i de syften som angetts i denna policy.

Personuppgiftsbehandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

Ändamål för insamling
All data om dig används för att genomföra våra åtaganden mot dig. Genom att godkänna denna Integritetspolicy, godkänner du att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

  1. tillhandahålla våra tjänster
  2. kommunicera med dig
  3. fullgöra våra avtalsenliga och lagenliga förpliktelser
  4. tillgodose dig med nyhetsbrev eller andra periodiska meddelanden (om du inte vill motta sådan kommunikation vänligen skicka ett e-postmeddelande till ismo.railisson@folkochkultur.se)
  5. ansökan av bidrag
  6. kontaktuppgifter på webbplats

Om ni kontaktar oss i andra frågor
Oavsett om ni har ett avtalsförhållande eller inte med Kulturlyftet kan kontakt komma att ske, från Kulturlyftet eller ert håll, via exempelvis email, i olika syften. Beroende på anledningen till kontakten kan de personuppgifter som ni uppger i denna kontakt komma att sparas hos Kulturlyftet. I största möjliga mån kommer detta i aktuellt fall att klargöras direkt i kommunikationen med oss. Vill ni ha närmare information om eller önskar att eventuella personuppgifter raderas, kontakta ismo.railisson@folkochkultur.se.

Vilka delar vi dina personuppgifter med
Personuppgifter kan komma att lämnas ut till andra organisationer som Kulturlyftet samarbetar med, baserat på berättigat intresse med stöd av intresseavvägning för att kunna erbjuda bättre service i stöd av tjänster och kommunikation.

I det fall det är nödvändigt för att Kulturlyftet ska kunna erbjuda våra tjänster delar Kulturlyftet dina personuppgifter med företag som är så kallade personuppgiftsbiträden.

Hur tar du del av den lagrade informationen
Om du önskar ta del av den lagrade informationen kontaktar du ismo.railisson@folkochkultur.se med din begäran.

Så raderar du eller rättar information
Om du önskar radera eller rätta dina lagrade personuppgifter kontaktar du ismo.railisson@folkochkultur.se med din begäran.

Period som uppgifterna lagras
Dina personuppgifter förvaras inte under längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka uppgifterna behandlas. Det innebär t.ex. att personuppgifterna sparas så länge avtal, annat åtagande eller rättsligt anspråk avseende dig och Kulturlyftet kan göras gällande. Därutöver kan personuppgifter lagras för marknadsföringsändamål och statistik.

Kontaktuppgifter till ansvarig för hanteringen av personuppgifter
Har du frågor rörande Kulturlyftets hantering av dina personuppgifter eller om du vill utöva några av dina rättigheter kopplade till Kulturlyftets hantering av personuppgifter, är du välkommen att kontakta Kulturlyftet enligt uppgifterna nedan. Du kan även avregistrera dig i den kanal du fått kommunikation i.

Adress:

Kulturlyftet – Kultur i hela landet

Sabbatsbergsvägen 6 2tr

113 61 Stockholm

E-post: ismo.railisson@folkochkultur.se

Fotografering och filmning under konventet

Folk och Kultur är ett offentligt konvent där fotografering och filmning förekommer på både utställartorget och runt om på det olika scenerna. Fotografier och filmat material kan komma att användas på webbplatsen folkochkultur.se samt i Folk och Kulturs sociala mediekanaler. I största möjliga mån används fotografier och filmer där det inte går att identifiera personerna på bilden. Fotografier och filmat material hanteras som personuppgifter i enlighet med GDPR. Individer som går att identifiera i filmat/fotograferat material har rätten att begära tillgång till, rättelse av, eller radering av sina personuppgifter (bilderna).

Vill du inte synas på bild? Kontakta Folk och Kulturs kansli på info@folkochkultur.se eller prata med personal på plats under konventet.

 

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev