headerbild

Tillgänglighet

Folk och kultur är till för alla. Därför strävar vi efter att i största möjliga mål välja lokaler anpassade så att alla ska kunna trivas, oavsett funktionsnedsättning. På den här sidan hittar du information om tillgängligheten i Folk och Kulturs olika lokaler.

Här hittar du information om tillgänglighetsfrågor för både arrangörer och besökare i de olika lokaler vi använder, bland annat antal rullstolsplatser och tillgänglighet för rullstol på scen och i salong, var du hittar handikapparkering och om det finns teleslinga.

Har du ytterligare frågor om tillgänglighet eller vår verksamhet? Kontakta oss på info@folkochkultur.se

Vi hjälper dig gärna för att ditt besök hos oss ska bli på bästa sätt!

Lokaler

Lokomotivet

Rullstolsplatser i salong finns: ja, 4 st
Placering av rullstolsplatser: parkett
RWC för publik: ja
Handikapparkering: ja
Entré och foajé tillgänglighetsanpassad: ja
Teleslinga i salong: ja
Teleslinga på scen: samma som salong
Tillgänglighet till scen för rullstol: finns ramp upp på scenen.
RWC för medverkande: ja

Lokomotiv 7

Ingen hörslinga, rullstol via lokomotivets huvudentré.

Lokomotiv 5

Ingen hörslinga, rullstol via lokomotivets huvudentré.

Scenkonst Sörmland, konsertsalen

Rullstolsplatser i salong finns: ja, 4 st
RWC för publik: ja
Handikapparkering: på skolgården
Entré och foajé tillgänglighetsanpassad: ja
Teleslinga i salong: ja
Teleslinga på scen: samma som salong
Tillgänglighet till scen för rullstol: ja
RWC för medverkande: ja

Eskilstuna teater

Rullstolsplatser i salong finns: ja 2 st
Placering av rullstolsplatser: bänk 5
RWC för publik: ja
Handikapparkering: ja
Entré och foajé tillgänglighetsanpassad: ja
Teleslinga i salong: ja
Teleslinga på scen: ja
Tillgänglighet till scen för rullstol: ja via inlasten
RWC för medverkande: nej

Eskilstuna teater, lilla scen

Rullstolsplatser i salong finns: ja 1 st Ingång via biblioteket.
RWC för publik: finns i biblioteket

Handikapparkering: ja
Teleslinga i salong: ja
Teleslinga på scen: ja
Tillgänglighet till scen för rullstol: nej
RWC för medverkande: nej

 

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev