headerbild

Samhällskontraktet

Samverkansarenan Samhällskontraktet är konventpartner till Folk och Kultur 2023! Med mottot “Tillsammans får vi saker att hända!” är Samhällskontraktet en arena som verkar för att driva samhällsutvecklingen framåt. Under Folk och Kultur kommer Samhällskontraktet engagera besökarna med dialog och labb i sin monter och genom ett panelsamtal om näringslivets roll för barn och ungas förutsättningar att lyckas.

Samhällskontraktet är ett partnerskap mellan Mälardalens universitet, Västerås stad och Eskilstuna kommun som utforskar och hittar lösningar på komplexa samhällsutmaningar tillsammans med andra samhällsaktörer. Samhällskontraktet arbetar inom två huvudområden: alla barn och unga når sin fulla potential och välmående och självständiga äldre. Vidare verkar Samhällskontraktet för ett samhälle som präglas av tillit och att invånare känner sig inkluderade och ges förutsättningar att nå sin fulla potential genom hela livet.

Folk och Kultur och Samhällskontraktet har samhällsutveckling som den gemensamma utgångspunkten för samarbetet:

- Partnerskapet med Samhällskontraktet ligger helt rätt i tiden liksom i detta konvent. Precis som Folk och Kultur – att ytterligare öppna dörren för målgruppen barn och unga – så arbetar Samhällskontraktet med detta som ett av sina huvudområden. De skapar förutsättningar för en arena där barn och unga kan verka med seriösa förutsättningar för generationer av mötas, utbyta idéer och inte minst kunskap som den naturligaste delen av samhällsutvecklingen, säger Folk och kulturs projektledare Ismo Railisson.

– Vi behöver tänka och agera på nya sätt för att lösa komplexa samhällsutmaningar. Konsten och kulturen kan hjälpa oss att öppna upp, tänka annorlunda och hitta nya lösningar än vad vi gör när vi arbetar på de mer traditionella sätten. Därför ser vi på Samhällskontraktet fram emot att vara en del av Folk och Kultur, säger Emma Mossberg, processledare för Samhällskontraktet. 

Läs mer om Samhällskontraktet här

 

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev