Kommenteringsregler Folk och Kulturs sociala mediekanaler

● Kommentarer och diskussion ska hålla sig till ämnet för inlägget.

Aggressiva kommentarer, personliga påhopp, hot eller förtal tillåts inte i våra kommentarsfält. Hot och hets mot folkgrupp polisanmäls. Det senare kan handla om att man skriver nedsättande saker om grupper utifrån till exempel nationalitet, etnisk härkomst, tro eller sexuell läggning.

Kommentarsfälten är en plats för dialog, de ska inte användas som en megafon för en politisk åsikt eller ideologi. Vi tar bort kommentarer som publiceras upprepade gånger och tillåter inte ”kampanjande” där samma kopierade text postas många gånger.

Kommersiella budskap utan koppling till konventets innehåll tillåts inte.

● Vi tillåter inte inlägg eller kommentarer som syftar till att nedvärdera grupper utifrån exempelvis kön, hudfärg, etnicitet eller sexualitet.

● Vi har en restriktiv hållning när det gäller länkar i kommentarsfälten då det är svårt att läsa igenom allt och kontrollera upphovsrätten. Länkar till politiska kampanjsidor och länkar till kommersiella budskap raderas.

● Det är inte tillåtet att publicera bilder som kränker annans upphovsrätt i våra kanaler.

● Vi tillåter inte att man sprider rykten eller privata uppgifter om namngivna eller på annat sätt utpekade personer.

Användare som bryter våra kommenteringsregler kan komma att blockeras från sidan.

Inlägg som bryter mot våra kommenteringsregler raderas och/eller anmäls.

Inlägg som bryter mot våra kommenteringsregler döljs eller raderas. I vissa fall kan användare även blockeras från Folk och Kulturs Facebooksida och/eller Instagram-konto. De inlägg som bryter mot lagen (exempelvis hot eller hets mot folkgrupp) anmäls även till polisen. Du som skriver på Folk och Kulturs kanaler ansvarar för att dina kommentarer följer våra regler. Ser du en kommentar som bryter mot våra kommenteringsregler är vi tacksamma om du både anmäler kommentaren och uppmärksammar oss om den.

Hur förhåller sig era kommenteringsregler till yttrandefriheten?

Enligt 2 kap 1 § regeringsformen (1974:152) har varje medborgare rätt att i tal, skrift eller bild meddela upplysningar och uttrycka tankar, åsikter och känslor. Rättigheten gäller även för utländska medborgare.

Det finns dock lagliga gränser för vad man har rätt att uttrycka, exempelvis hets mot folkgrupp och förtal är brottsligt.

Yttrandefriheten innebär inte heller att alla har rätt att uttrycka sin åsikt var som helst, och att uttrycka sig i Folk och Kulturs kanaler är alltså ingen rättighet.

 

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev