headerbild

Tillgänglighet

Folk och kultur är till för alla. Därför strävar vi efter att välja lokaler där alla ska kunna trivas, oavsett funktionsnedsättning. På den här sidan hittar du information om tillgängligheten i Folk och Kulturs olika lokaler och vart du hittar parkeringsplatser för rörelsehindrade.

Teckenspråkstolkning

Dessa programpunkter teckenspråkstolkas på 2024 års konvent:

Lokalerna

Under Folk och Kultur kan samtliga lokaler tillgås med rullstol och assistanshundar tillåts i flertalet lokaler. För mer specifik information kring varje lokal se nedan.

Eskilstuna konstmuseum

Rullstolsplatser: Ja

Rullstolsramp: Ja

Dörröppnare: Ja

Hörselslinga: Ja, halsslinga Univox

Hiss: Endast ett våningsplan

RWC: Ja

Kännbart ledstråk: Nej

Tillåter assistanshundar: Nej

Hotell Bolinder Munktell

Rullstolsplatser: Ja

Rullstolsramp: Ja

Dörröppnare: Ja

Hörselslinga: Nej

Hiss: Konferenslokaler endast på bottenplan

RWC: Ja (i receptionen)

Kännbart ledstråk: Nej

Tillåter assistanshundar: Ja men ej i matsalen

Lokomotivet

Rullstolsplatser: Ja

Rullstolsramp: Ja

Dörröppnare: Ja

Hörselslinga: Ja, uppkopplad till lokalens ljudsystem

Hiss: Ja

RWC: Ja

Kännbart ledstråk: Nej

Tillåter assistanshundar: Ja

Munktellmuseet

Rullstolsplatser: Ja

Rullstolsramp: Ja

Dörröppnare: Ja

Hörselslinga: Ja

Hiss: konferenslokaler endast på bottenplan

RWC: Ja

Kännbart ledstråk: Nej

Tillåter assistanshundar: Ja

Munktell Science Park

Rullstolsplatser: Ja

Rullstolsramp: Ja

Dörröppnare: Ja

Hörselslinga: Nej

Hiss: Endast lokaler på bottenplan används under konventet

RWC: Ja

Kännbart ledstråk: Nej

Tillåter assistanshundar: Ja

Volvo CE Arena

Rullstolsplatser: Ja

Rullstolsramp: Ja

Dörröppnare: Ja

Hörselslinga: Ja, uppkopplad till arenans ljudsystem

Hiss: Ja, vid entrén

RWC: Ja, plan 2, nås med hiss

Kännbart ledstråk: Nej

Tillåter assistanshundar: Ja

Scenkonst Sörmland

Rullstolsplatser: Ja

Rullstolsramp: Ja

Dörröppnare: Ja

Hörselslinga: Nej

Hiss: Ja

RWC: Ja

Kännbart ledstråk: Räcke med ramp

Tillåter assistanshundar: Ja

Eskilstuna Folkhögskola

Rullstolsplatser: Ja

Rullstolsramp: Ja

Dörröppnare: Ja

Hörselslinga: Ja, Univox

Hiss: Gatuplan

RWC: Ja

Kännbart ledstråk: Nej

Tillåter assistanshundar: Nej

Parkeringsplatser för rörelsehindrade

För dig som har parkeringstillstånd för rörelsehindrade finns det specifika parkeringsplatser runt om i Munktellstaden.

Verkstadsgatan
Längs med Verkstadsgatan inne i Munktellstaden finns totalt 8 stycken parkeringsplatser för rörelsehindrade.

P-plats Nötknäpparen, Gustafsvägen
Bakom Volvo CE Arena finns parkeringsplatsen Nötknäpparen med 2 stycken parkeringsplatser för rörelsehindrade.

Holger Lindmarks plats
Vid Scenkonst Sörmland på Holger Lindmarks plats finns 5 stycken parkeringsplatser för rörelsehindrade. Nås via John Engellaus gata.

Portgatan
På Portgatan mellan Munktellarenan och Munktellmuseet finns 2 stycken parkeringsplatser för rörelsehindrade

Har du ytterligare frågor om tillgänglighet eller vår verksamhet? Kontakta oss på info@folkochkultur.se

Vi hjälper dig gärna för att ditt besök hos oss ska bli på bästa sätt!

 

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev