Pressmeddelande 12 januari 2023

För sjätte året i rad arrangeras det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur i Munktellstaden, Eskilstuna. Mellan den 8 och 11 februari skapas en tvärsektoriell mötesplats där konsten och kulturens roll i samhälls- och demokratiutvecklingen står i fokus. I dessa snabbt föränderliga och osäkra tider är Folk och Kultur som arena mer aktuell än någonsin.

Med stor närvaro från Sveriges politiska företrädare, samtliga nationella minoriteter, beslutsfattare och kulturskapare, och över 170 nationella institutioner, regionala instanser och lokala aktörer är Folk och Kultur en nationell tvärsektoriell plattform för de kulturpolitiska samtalen. Årets innehållsrika program speglar vår samtid med över 200 seminarier och workshops: kultur i samhällets krisberedskap, kultur för ett tryggare samhälle, hållbar finansiering, kultur i hela landet och mycket mer. Årets nyhet är satsningen på barns och unga vuxnas perspektiv, erfarenheter och åsikter som genomsyrar de kulturpolitiska diskussionerna.

Kulturminister inviger Folk och Kultur

Folk och Kultur invigs av kulturminister Parisa Liljestrand (M) som även medverkar i ett samtal med biskop Åke Bonnier om kulturens roll i kyrkan och samhället. Årets keynote speakers är Katrine Marçal, journalist på Dagens Nyheter och bästsäljande författare som intervjuat flera av världens största ekonomiska tänkare, Maria Utsi, norsk-samisk teatervetare och vice ordförande i norska Kulturrådet samt Gunvor Kronman, vd för Hanaholmens kulturcentrum för Sverige och Finland i Helsingfors som talar utifrån samhällsresiliens och kulturens roll som fundament i vår motståndskraft och uthållighet i kri(g)släge. Partiledaren Nooshi Dadgostar (V) och språkröret Per Bolund (MP) samtalar om kultur och samhällsutveckling tillsammans med Nordisk Kulturfonds direktör Benny Marcel.

– Det märks att branschen har längtat efter ett levande fysiskt möte i hjärtat av Eskilstuna. Jag är stolt över att arrangörerna presenterar ett gediget och omfattande program och att vi, efter två år av digital närvaro, kan välkomna våra besökare till Sveriges största arena för kulturpolitiska samtal. Det är också viktigare än någonsin att unga röster hörs och formar våra kultursamtal, säger Ismo Railisson, projektledare för Kulturlyftet.

Det fysiska konventet kompletteras 8-10 februari med en digital Folk och Kultur-studio modererad av Värvet-poddaren Kristoffer Triumf. Via Folk och kultur-studion kan den som inte kan delta på plats ta del av pulsen på årets konvent via intressanta intervjuer, konstinslag och överraskningar. Folk och Kultur-studion kommer att sändas via folkochkultur.se kostnadsfritt.

Höjdpunkter ur programmet

Skövde högskola anordnar ett panelsamtal om spelets roll inom kulturen och KulturCrew Skåne, en modell för ung delaktighet med avstamp i barnkonventionen, deltar med ungdomar från Osby och Lund för att lyfta hur ungas delaktighet i kulturlivet är en demokratifråga. Sveriges Museer och Svensk Scenkonst bjuder in till en högaktuell utfrågning av flera av de politiska partiernas ungdomsförbund. Kulturförvaltningen i Malmö berättar om sin unika resurskartläggningsmodell som synliggjort hur stor del av kulturbudgeten som faktiskt går direkt till barn och unga.

Cilla Benkö, vd Sveriges Radio, samtalar om public service operativa beredskapsuppdrag i kris- eller krigssituation och SVT:s vd Hanna Stjärne och programdirektör Eva Beckman bjuder in till ett seminarium om kultursektorn som en del i samhällets krisberedskap.

En av världens bästa qanun-spelare Feras Charestan bjuder på konsert tillsammans med den framstående saz-spelaren Ali Shaker som spelat med många av arabvärldens största stjärnor.

Sveriges Radio sänder Melodikrysset live under lördagen med både Annika Jankell och Anna Charlotta Gunnarson på plats. Konventet avslutas den 11 februari kl.15.00 med en Kentkörkonsert med tio nyarrade låtar, 140 körsångare och Eskilstuna symfoniorkester.

Kulturlyftets styrelse Jonas Hellberg (S), Nina Björby (S) och Robert Uitto (S) samtalar med Janne Wikström, projektchef på HanaAcademy i Helsingfors, om länskulturinstitutionernas viktiga, stimulerande men svåra uppdrag att ha bred verksamhet, många målgrupper och verka överallt runt om i landet.

Folk och Kultur i Eskilstuna och Sörmland

Folk och Kultur har sedan starten 2018 arrangerats i Munktellstaden, Eskilstuna och i samverkan med Region Sörmland och Eskilstuna kommun. Eskilstuna kommun planerar för att bygga ett kultur- och kongresshus med hotell i centrala Eskilstuna. I ett panelsamtal med deltagare från Sara kulturhus, Malmö Live, Skövde kulturhus och Ode kulturhus i Helsingfors diskuteras kulturhusens betydelse idag.

Region Sörmland bjuder in till ett panelsamtal om införandet av en kulturkanon. År 2023 är det 500 år sedan Gustav Vasa kröntes till kung i Strängnäs men hur firar man en tyrann? Strängnäs kommun bjuder in till ett samtal om att arrangera en minnesvärd gemensam upplevelse som samtidigt tar hänsyn till flera perspektiv som till exempel makt, minoriteter, reformationen, mänskliga rättigheter, fest och firande eller bara ett allmänt historiskt intresse.

För mer information om program, kontakta:

Ismo Railisson, projektledare Folk och Kultur och Kulturlyftet
ismo.railisson@folkochkultur.se, tel. 070-552 56 50

För pressakreditering och pressintervjuer, kontakta:

Anna Cokorilo, kulturstrateg
anna.cokorilo@fst.se, tel. 070-602 51 15

Pressbilder kan laddas ner från: 
https://folkochkultur.se/press-och-media/

Folk och Kulturs program 2023 i sin helhet: https://folkochkultur.se/program/onsdag

Folk och Kultur är ett tvärsektoriellt, kulturpolitiskt konvent som hålls i Munktellstaden i Eskilstuna i februari varje år sedan 2018. Arrangörer och initiativtagare till Folk och Kultur är Länsteatrarna i SverigeRegional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd. Konventet har utvecklats i nära samarbete med Eskilstuna kommun och Region Sörmland samt hundratals externa arrangörer och utställare. Folk och Kultur 2023 genomförs med stöd av Kulturrådet och Sparbanken Rekarne

 

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev