No. 8 Louise Andersson

Vi ställer frågor till Louise Andersson, kulturpolitisk expert och utredare på SKR, om utredningen kring kultursamverkansmodellen och SKR:s politikerutbildning under Folk och Kultur.

Louise_Tankar

Den 29 september 2023 kom utredningen på kultursamverkansmodellen. Den lyfter bland annat frågan om att ge kommunerna större inflytande. Vilka fördelar för modellen skulle detta kunna resultera i?

SKR har inte tagit ställning till förslagen ännu. Ambitionen med utredningens förslag ligger i många stycken i linje med det som SKR har arbetat för. Sen behöver man dock fundera igenom vad de skulle få för konsekvenser om de skulle genomföras – för kommunerna, för regionerna och för tillgången till och delaktigheten i kulturlivet i hela landet. Vi hoppas utredningen kommer på remiss inom kort och förbereder för att genomföra en remisskonferens med kommuner och regioner i samband med det.


Under Folk och Kultur 2019 och 2023 höll SKR i en utbildning för nya förtroendevalda kulturpolitiker. Vad är dina reflektioner och erfarenheter kring detta?

Det var ju ett fullsatt seminarium som höll på i en halvdag. Vi hade en introduktion till det kulturpolitiska området och diskuterade till exempel relationen mellan stat, kommun och region på kulturområdet. Det fanns även möjlighet att lära av erfarna kulturpolitiker och diskutera med sina partikamrater. Huvudsyftet var att bidra till goda förutsättningar för det kommunala och regionala kulturpolitiska arbetet. Seminariet var mycket uppskattat och man lyfte bland annat vikten av att få samtala, ställa frågor, få inblick i varandras verklighet och samlas med kulturpolitiker ifrån olika delar av landet. Tillfällen för kunskapsinhämtning, erfarenhetsutbyte och reflektion kring kulturpolitik är efterfrågade. Det ser vi även på att många använder de online-resurser som finns på skr.se.

Vilken är den senaste kulturupplevelsen som berörde dig?

Åh så många. Det finns så mycket som är tungt nu tycker jag personligen. Då återvänder jag alltid till Maya Angelous texter. De har en sån rikedom och erbjuder både utmaning, vila och förtröstan. Sen fick jag nyligen ta del av Västerbottensteaterns uppsättning av Jernbanan, besöka Sara Lidmans Missenträsk och lyssna på bland andra Jörgen Stenberg i samband med vår stora kulturpolitiska konferens i Skellefteå. Det bär jag med mig genom hösten!

 

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev