Onsdagens sändning 7 februari 2024

Folk och Kultur-studion 2024 med Kristoffer Triumf inleds av Lars Strannegård, en av årets Keynote Speakers, där de talar om kulturens vikt i bildning. Därefter gästas studion av Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiets, som tvingas göra en personlig kulturkanon. Kulturminister Parisa Liljestrand om sitt invigningstal och planer under Folk och Kultur. Därefter så gästas studion av unika personer med agendor som klimatsmarta musikfestivaler, samisk kulturarv, ungas inflytande i kulturen och mycket mer.

OO:OO INLDEDNING

Kristoffer Triumf välkomnar till Folk och Kultur-studion

OO:O7 FOK MÖTER: LARS STRANNEGÅRD - KEYNOTE SPEAKER

Lars Strannegård, rektor Handelshögskolan

OO:23 FÖRVÄNTNINGAR PÅ FOLK OCH KULTUR 2024

Erik Palm, verksamhetsledare MAIS

Karin Inde, förbundsordförande Musikerförbundet

Niklas Carlsson, verksamhetsledare Kontaktnätet

OO:38 VI GÖR HISTORIA TILLSAMMANS

Karolien Jorissen, Eskilstuna stadsmuseum

Elin Eriksson, museipedagog Eskilstuna stadsmuseum

OO:54 LULEÅ KOMMUN - PARTNER FOLK & KULTUR

Marie Wallstén, enhetschef Konst, scen, möten Luleå kommun

Frida Berglund, tf. samhällsomläggningschef Luleå kommun

O1:29 FOK MÖTER: NOOSHI DADGOSTAR

Nooshi Dadgostar (V), partiledare

O1:50 FOK MÖTER: PARISA LILJESTRAND

Parisa Liljestand (M), kulturminister

O2:01 INVIGNINGSTAL KULTURMINISTERN

Parisa Liljestand (M), kulturminister

O2:10 ÅRETS SELANDERPRISTAGARE

Nalin Baksi, fristående skribent och opinionsbildare

O2:24 URFOLK OCH KULTUR: SITUATION SÁPMI

Oskar Östergren Njajta, verksamhetschef Aejlies

02:42 GREEN POLICY FÖR FESTIVALER OCH ANDRA MUSIKARRANGÖRER

Peter Friis Johansson, konstnärliga ledare Fairplay Chamber Music

Jakob Koranyi, konstnärliga ledare Fairplay Chamber Music

O2:53 UNGAS INFLYTANDE OCH DELAKTIGHET FÖR MER LIVSKRAFTIGA LANDSBYGDER

Ilayda Tatli, ung engagerad Youth 2030 Movement

Vendela Carlfjord, politisk sakkunnig Youth 2030 Movement

03:01 KULTURKANON: LARS ANDERS JOHANSSON

Lars Anders Johansson, författare och journalist

03:20 BIBU - SCENKONSTBIENNAL FÖR BARN OCH UNGA

Liselotte Lindahl, verksamhetsledare bibu

Tanja Mangalanayagam, verksamhetsledare bibu

03:38 NORDISKT FOKUS: FINLAND

Henrik Huldén, projektchef Hanaholmen Helsingfors

Wivan Nygård-Fagerudd, direktör Finlandsinstitutet

03:59 ARMÉNS MUSIKKÅR

Per Iko, kårchef AMK

Kristian Möller, konsertmästare AMK, 1a klarinett

David Lindberg, regementstrumslagare

04:11 KRISTOFFER & INGELA SUMMERAR ONSDAGEN

Ingela Schale Berghagen och Kristoffer Triumf

 

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev