Torsdagens sändning 8 februari 2024

Sändning öppnar med Moussa Mchangama som talar om sitt arbete på In Futurum, och vikten att inkludera alla i kulturrörelsen. Folk och Kulturs Arrangörspartner Luleå kommun pratar om sin satsning på konst och kultur som drivkraft i samhällsomvandlingen. Senare anländer Kulturutskottets ordförande Amanda Lind, Miljöpartiet, som talar om kulturens mående. Ordförandena i partiernas ungdomsförbund svarar under 30 snabba sekunder på kulturfrågor. Utöver detta så är studion fylld av spännande samtal.

00:20 INLEDNING

Kristoffer Triumf, programledare

00:21 FOK MÖTER: MOUSSA MCHANGAMA - KEYNOTE SPEAKER

Co-founder & Senior Advisor at In futurum

00:35 LULEÅ KOMMUN: KULTUR SOM NYCKEL TILL KOMPETENSATTRAKTION OCH TRIVSEL

Patrik Bylin, kultur- och fritidsdirektör Luleå kommun

Evelina Rydeker, kommunalråd, ordförande kultur- och fritidsnämnden Luleå kommun

00:51 URFOLK OCH KULTUR: UNG OCH MINORITET

Simon Strömberg, verksamhetsutvecklare Kulturrådet

Sofia Mörtlund, handläggare nationella minoriteter och urfolk Kulturrådet

01:19 STARKA MUSEER I EN OMVÄLVANDE TID

Ulf Dernevik, generalsekreterare Länsmuseernas samarbetsråd

01:35 LIVSVIKTIGT FÖR BARN MED BÖCKER OCH LEVANDE SCENKONST

Yvonne Rock, vice ordförande Västanå Teater, vice ordförande Länsteatrarna

02:19 URFOLK OCH KULTUR: SANNINGS- OCH FÖRSONINGSKOMMISIONERNA

Åsa Simma, teaterchef Giron Sámi Teáhter

02:34 DANS PÅ NYA VÄGAR

Staffan Jonsson, kulturchef Eskilstuna

Eric Sjöström, konsult och utredare

02:50 FOK MÖTER: AMANDA LIND

Amanda Lind (MP), ordförande Riksdagens kulturutskott

04:11 UNGDOMSFÖRBUNDEN I STUDION

Erik Berg, LUF

Gabrielle Erikstedt, Ung Vänster

Rebecka Forsberg, Grön Ungdom

Noa Samenius, MUF

Lucas Svärd, KDU

Caroline von Seth, CDU

04:33 RADIKALISERING SKER INTE ÖVER EN NATT

Maria Bolme, filmare och samhällsvetare

04:48 JUDISK KULTUR I SVERIGE

Lizzie Oved Scheja, grundare och vd Judisk kultur i Sverige

05:02 FOLK OCH KULTURS NORDISKA "SYSKON"

Trine Bang, direktør Kulturmøde Mors, Danmark

Kaia Braenne, programchef Kulturytring, Norge

Ismo Railisson, projektledare Folk och Kultur, Sverige

05:18 HUR MYCKET KONST TÅL GUD?

Marie Starck, kultursekreterare Svenska kyrkan

Kent Wisti, präst, bildkonstnär och författare

America Vera-Zavala, dramatiker, aktivist

05:18 SVAMP SOM KONST

Aino Kostiainen, programkoordinator för konst och kultur Hanaholmen - kulturcentrum för Sverige och Finland

Gunzi Holmström, bildkonstnär

05:52 MUSIKALLIANSEN TAR TEMPEN PÅ MUSIKEN

Osiel Ibáñez, vd Musikalliansen

Elena Smon Wolay, utvecklingssekreterare Malmö stad

Sara Aldén, musiker

06:09 LIVSKRAFT - EN SMART MODELL FÖR KULTUR PÅ ÄLDREBOENDEN

Bobo Åkerros, samordnare och projektledare Livskraft

Mikael Flodström, vd Scenkonst Västernorrland

06:20 SKA KULTUREN RÄDDA DEN SARGADE SVERIGEBILDEN?

Max Granström, vd Visit Skåne

Karin Karlsson, övergripande projektledare Eurovision Song Contest Malmö Stad 2024

06:37 NORSKEN, SVENSKEN OCH DANSKEN

Hassan Preisler. Danmark

Hilde Sandvik, Norge

Åsa Linderborg, Sverige

06:58 FOK MÖTER: JAN SCHERMAN

Jan Scherman, diversearbetare

07:16 TECKENSPRÅKSTOLKA DITT SCENKONSTARRANGEMANG

Klara Svensson, teckenspråkstolk Riksteaterrn Crea

07:38 TRE UNGA RÖSTER

Ronas Korkmaz, Danmark

Sara Nihad, Sverige

Ella Maria Hætta Isaksen, Norge

07:55 KRISTOFFER & INGELA SUMMERAR TORSDAGEN

Ingela Schale Berghagen och Kristoffer Triumf

 

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev