headerbild

Delta på Folk och Kultur

Här hittar du information och priser för våra deltagarpass! Försäljningen inför Folk och Kultur 2024 startar under hösten.

Ordinarie priser från 1 december

Ordinarie pris 1-dagspass 1 750 kr inkl. moms (1400 exkl. moms)
Ordinarie pris 2-dagarspass 2500 kr inkl. moms (2000 exkl. moms)
Ordinarie pris 3-dagarspass 3450 kr inkl. moms (2760 exkl. moms)

Barn

Barn upp till 18 år har fri entré men måste boka deltagarpass.

Pensionärer/Studenter

Pensionärer och studenter har rabatterat pris. Vid ev. frågor ska ett intyg på detta kunna uppvisas. Se priser nedan under "övriga rabatter".

Övriga rabatter

Rabatterat pris gäller för följande organisationer:

  • Organisationer som är medlemmar i RMS (Regional Musik i Sverige), LTS (Länsteatrarna i Sverige) eller LMSR (Länsmuseernas samarbetsråd)
  • Fria kulturutövare/frilansare/enskilda näringsidkare. (Vid ev. frågor ska på anmodan intyg om detta kunna uppvisas.)
  • Organisationer och verksamheter som drivs av Eskilstuna kommun eller Region Sörmland

Ordinarie rabattpris 1-dagspass 1 000 kr inkl. moms (800 exkl. moms)
Ordinarie rabattpris 2-dagarspass 1750 kr inkl. moms (1400 exkl. moms)
Ordinarie rabattpris 3-dagarspass 2250 kr inkl. moms (1800 exkl. moms)

Priser för arrangörsdeltagare/ medverkande i programpunkt

1-dagspass 1 000 kr inkl. moms (800 exkl. moms)
2-dagarspass 1750 kr inkl. moms (1400 exkl. moms)
3-dagarspass 2250 kr inkl. moms (1800 exkl. moms)



Anmälan till Folk och Kultur är bindande. Vid avbokning utgår full konferensavgift. Ditt deltagarpass får däremot överlåtas till annan person. Dessa priser gäller för Folk och Kultur 2023.

 

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev