headerbild

Intervju: Marie Wallstén, enhetschef Luleå kommun

Marie Wallstén enhetschef för Konst, scen och möten om varför Luleå kommun storsatsar på kulturen i den gröna omställningen i norr och förhoppningarna inför Folk och Kultur 2024.

Hej Marie!

I en tid då allt fler kommuner väljer att dra ner på kulturbudgetar väljer Luleå kommun att gå mot strömmen och istället storsatsa på konst och kultur. Hur kommer det sig?

Vi behöver bli fler för den stora samhällsomvandling vi står inför. För att lyckas måste vi skapa ett Norrbotten och Luleå där människor vill bo kvar och dit människor vill flytta. Forskning visar att ett rikt kulturliv främjar företagsamhet, innovation och ökar en plats attraktivitet. Luleås politiker ser kulturen som en viktig drivkraft i den rådande samhällsomvandlingen och har därför tagit beslut om att prioritera satsningar på konst och kultur.

Varför är Folk och Kultur en viktig arena för Luleå kommun?

Folk och Kultur är en viktig mötesplats, där många av kulturens möjliggörare samlas för att utbyta erfarenheter och idéer. Luleå kommun vill bidra genom att berätta om att kulturen har en viktig roll i den samhällsomställning som Luleå står inför och berätta om det arbetet som pågår i kommunen där vi jobbar gemensamt för att konst och kultur ska bli en viktig strategisk fråga i alla processer som rör samhällsbyggande. Vi vill också bidra till att stärka den sanna bilden av norra Sverige som har ett rikt kulturliv sedan lång tid tillbaka men som många inte känner till.

Vad är dina förhoppningar inför Folk och Kultur 2024 – någon specifik fråga du hoppas blir lyft?

Jag hoppas att frågan om hur konst och kultur kan bli en strategiskt prioriterad fråga i samhällsutvecklingen ska diskuteras. Att bygga hus och industrier är förvisso komplicerat men att bygga samhällen där människor trivs och vill leva är ännu svårare. Det är därför konst och kultur måste bli en prioriterad strategisk fråga i processerna. En annan het fråga i debatten är den om framtida finansieringsmodeller för kulturlivet i Sverige. Hur kan vi hitta nya finansieringsmodeller framöver samtidigt som vi ser till att värna om den fria konsten och principen om armlängds avstånd?

I höstas tillgängliggjorde ni Luleå kommuns offentliga konst på er hemsida lulea.se – vad var tanken bakom detta och har du något favoritverk i samlingen?

Behovet att tillgängliggöra kommunens offentliga konstverk digitalt via en webbplats har funnit länge och nu har vi äntligen kommit i mål vilket är underbart! Via webbplatsen hoppas vi att luleborna och alla som besöker Luleå lättare ska kunna ta del av information om konstverken, konstnärerna och enklare kunna hitta verken via den karta som finns kopplat till webbsidan. Ett av mina favoritverk är Händelse: 65.6191704, 22.1476513 av Linn Lindström som också är ett bra exempel där konsten kom in tidigt i processen och där konstnären hade möjlighet att skapa ett samarbete med skolbarn i området vilket resulterade i ett gemensamt konst- och skrivprojekt.

BILDTEXT: Älg i soluppgång av Markus Lanttoen är en av alla de offentliga konstverk som finns i Luleå kommun.
FOTOGRAF: Magnus Stenberg, Luleåfotograferna

Ni har precis anställt en konststrateg som ska arbeta med enprocentsregeln, kan du berätta mer om detta?

Luleå kommun har sedan en lång tid tillbaka jobbat utifrån enprocentsregeln men uppdraget har inte haft tillräcklig med personella resurser för att nå den kvalitet vi har velat. Från och med 2024 har vi fått utökad budget för uppdraget vilket skapar förutsättningar att anställa en konststrateg som kan jobba för att konsten ska komma in tidigt i processerna och se till att höja kunskaperna om hur konstnärliga metoder exempelvis kan skapa lokalt engagemang och synliggöra frågor och kvaliteter på en plats. Äntligen! Vi ser mycket fram emot att jobba tillsammans i kommunen för att förbättra processerna kopplat till enprocentsfrågorna.

FOTOGRAF: Peter Rosen

Hur ser arbetet ut med att inkludera kommunens invånare i att utveckla kulturens roll i kommunen? Och berätta gärna även hur ni förankrar arbetet hos näringslivet i Luleå för att få igång denna framtidsvision.

För ungefär ett år sedan presenterades rapporten ”Kulturens plats i framtidens Luleå” som Luleå kommun beställde i syfte att kunna utveckla kulturens roll i framtidens Luleå. Rapporten befäster det vi redan vet, det vill säga att Luleå har ett rikt konst och kulturliv samtidigt som författarna pekar ut utvecklingsområden. Luleå kommun, politiker och tjänstepersoner har nära dialog med invånare och kulturutövare men vi ser att det finns behov av mötesplatser där samtalen kan föras. Efter att rapporten släpptes har Ebeneser, som är ett kulturcentrum i skärningspunkten mellan det fria kulturlivet och näringslivet, arrangerat kulturfrukostar (liknande näringslivsfrukostar) som lockat en stor publik och kommunen har tillsammans med Region Norrbotten och Norrbottensteatern arrangerat en konferens som vi kallar Kulturkraft där vi bjöd in näringslivet, kulturlivet, offentlig sektor och politiker från länet och landet till en dag fylld med inspiration, kunskap och spännande samtal utifrån kulturens roll i framtidens Norrbotten. Arbetet är i sin linda men vi ser att det finns en samsyn och en vilja i att kraftsamla kring frågan. Kulturen har en avgörande roll för om den gröna omställningen ska lyckas eller inte.

Och slutligen, tidigt ännu – men vem vinner SHL i år?

Jag måste erkänna att jag inte följer Svenska Hockeyligan men jag har förstått av vänner och bekanta att det går lite si så där för Luleå hockey men jag hoppas att det vänder!

Luleå kommun är Arrangörspartner till Folk och Kultur 2024 och arrangerar två programpunkter under konventet.

Luleå kommun kraftsamlar med konst och kultur som drivkraft i samhällsomvandlingen

onsdag 7 februari
kl.14.45
Lokomotivet

Läs mer: https://folkochkultur.se/program/punkt/848

Luleå kommun satsar miljoner på utveckling av konst och kultur som drivkraft i samhällsomvandlingen

torsdag 8 februari
kl.11.45
Torget, Munktell Science Park

Läs mer: https://folkochkultur.se/program/punkt/908

 

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev