BURN – Hur tar vi barns delaktighet och inflytande till nästa nivå?

Plats: övervåningen i Stiga Arena

Att arbeta med referensgrupper och provpublik med unga under repetitionsprocessen är en självklarhet hos de flesta producenter av scenkonst för barn och unga i Sverige. Men varför inte även inkludera den unga målgruppen redan i skrivandeprocessen, till och med innan repertoarbeslut? Riksteatern släpper in BURN på Folk och Kultur för att inspirera fler vuxna att släppa in fler unga i det konstnärliga arbetet. Hösten 23 startade Riksteatern Barn & Ungas Repertoarnätverk (BURN). Nätverket består av högstadieungdomar över hela landet med ett särskilt intresse för scenkonst. Tillsammans med varandra och Riksteaterns medarbetare, diskuterar de manusutkast och pjäsförslag till kommande produktioner. De ger direkt feedback till både dramatiker och konstnärlig ledare och blir därigenom en viktig kugge i den konstnärliga processen. Här får ni träffa flera unga deltagare i BURN, Beatrice Sehlin Letfors som leder arbetet med nätverket, samt Malin Axelsson, konstnärlig ledare för Riksteatern Barn & Unga.

Arrangör: Riksteatern

Plats: Övervåningen, Stiga Sports Arena

Tid: Lördag 10:45 – 11:30

Jessica Tavelin

medlem i BURN

 

 

Mivalie Hasselqvist Rae

medlem i BURN

Amanda Salo

medlem i BURN

Beatrice Sehlin Letfors

koordinator Riksteatern Barn & Unga

Malin Axelsson

konstnärlig ledare Riksteatern Barn & Unga

Tillbaka

 

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev