Ung och minoritet - unga från de nationella minoriteterna möts

Välkommen till en panel som lyfter digitala berättelser ifrån en workshop som Kulturrådet genomförde som ett pilotprojekt under hösten 2023 med unga deltagare från hela Sverige. Nu samlas unga från Sverigefinska Ungdomsförbundet, Judiska Ungdomsförbundet i Sverige, Gävleborgs Romska Internationella Förening, Sáminuorra och Met Nuoret för att diskutera angelägna frågor som identitet, rädsla, historia, utanförskap och stolthet och vi är inbjudna för att lyssna. 

Varför engagerar man sig som ung? Vad finns det för förebilder? Vad betyder representation och språk? Hur uttrycker man sin identitet? Vad händer när vi skapar ett rum för att lyssna på de unga? 

Samtalet leds av Simon Strömberg från Kulturrådet.

Väskförbud på Lokomotivet – gäller denna programpunkt!
Inga väskor tillåts, varken i entrén eller salongen. Om du ska ta del av denna programpunkt är du välkommen att lämna in din väska i vår garderob i foajén på Stiga Sports Arena/Volvo Arena

Arrangör: Kulturlyftet

Plats: Lokomotivet, Lokomotivet

Tid: Fredag 10:00 – 11:00

Alexandra Salmi

styrelseledamot Sverigefinska ungdomsförbundet

Alexandra arbetar med minoritetspolitiska frågor, medlemsrekrytering och evengemang. Sverigefinska ungdomsförbundet främjar barns och ungas rättighet att bevara och utveckla sin kultur och det finska språket.

Simon Strömberg

moderator

Samtalsledare är Simon Strömberg, till vardags verksamhetsutvecklare på Kulturrådet med ett särskilt fokus på barn och unga och breddat deltagande.
 

Tilde Renman

ledamot Sáminuorra

Tilde Renman, ledamot i Sáminuorras styrelse. Sáminuorra arbetar för Sápmis ungdom och för att lyfta och belysa frågor som påverkar dem men även för att skapa en trygg miljö för samisk ungdom att mötas i. I styrelsen arbetar Tilde med frågor som bland annat rör kultur, slöjd och land och vattenfrågor.

Sharon Vos

kassör Judiska Ungdomsförbundet i Sverige

Hur är det att vara en ung judinna i Sverige idag?

Sharon Vos kan berätta om just det. På fritiden engagerar hon sig i Judiska Ungdomsförbundet (JUS) där hon försöker stärka och främja det judiska ungdomslivet samt motverka den ökande antisemitism i Sverige. Den judiska identiteten betyder allt för henne och är alltid närvarande i hennes vardag. Hur man ska förhålla sig till sin judiska identitet samt det svenska majoritetssamhället är en fråga som Sharon ständigt funderar på. Men en sak vet hon med säkerhet. Att vara jude i Sverige ska vara förknippad med glädje, lycka och stolthet!

Elin Bengtsson Denaj

kassör Gävleborgs Romska Internationella Förening

Elin arbetar inom bygg- och anläggning. På fritiden engagerar hon sig i vår romska förening, Gävle Romerska Internationella Förening (GRIF). Hennes roll i föreningen är som kassör samt jobbar med att ha aktiviteter och stödja de unga romerna. Hon lägger stor vikt vid att bekämpa antiziganism.

Evelina Estola

styrelseledamot Met Nuoret

Evelina Estola, styrelseledamot för Met Nuoret sedan april 2021. 

Som ledamot har jag bla engagerat mig i medlemsrekrytering och synliggörandet av förbundet bland ungdomar, deltagit i samråd med olika offentliga förvaltningar samt drivit igenom en del evenemang med syfte om att främja minoritetsspråket meänkieli. 

Inom kort väntar nya spännande uppdrag för mig, tyvärr inte som ledamot i Met Nuoret, men fortfarande inom språkrevitaliseringen! 

Tillbaka

 

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev