Nationella minoritetsspråk: Kultur bär språk, språk bär kultur

Institutet för språk och folkminnen, Isof, har i uppdrag av regeringen att driva språkcentrum för de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romska. Nationella språkcentrum ska ge språkbärare i hela landet möjligheten att behålla, ta tillbaka och utveckla sitt språk – så att de nationella minoritetsspråken kan leva vidare i Sverige.

Barn och ungdomar är en prioriterad målgrupp.

Utmaningar för språkrevitalisering kan vara att språkbytesprocessen gått så långt att unga inte ser någon mening med att återta sitt språk. Skolarbete och fritidsaktiviteter ska hinnas med och det kan vara svårt att motivera unga att intressera sig för sin minoritet och sitt minoritetsspråk.

Ett av de fem strategiska områdena i regeringens handlingsprogram för bevarande och främjande av de nationella minoritetsspråken är kultur bär språk och språk bär kultur. Kan kulturen vara en väg för att väcka språkbärares intresse för sin minoritet och sitt minoritetsspråk? Kan kulturen väcka känslor av tillhörighet och stolthet och bidra till att kulturen och språket blir en viktig del av ens identitet?

I panelsamtalet lyfter unga språkbärare sina egna erfarenheter och tankar om hur ett språk kan stärkas och främjas med hjälp av insatser kopplade till minoritetens kultur.

Arrangör: Institutet för språk och folkminnen

Plats: B-hallen, Volvo CE Arena

Tid: Onsdag 14:45 – 15:30

Hanna Aili

aktivist

Sari Pesonen

revitaliseringsexpert

Kalle Kinnunen

projektledare KESKI

David Reichel

bibliotekarie

Göran Lahti

verksamhetsledare Nationellt språkcentrum för meänkieli

Valeria Redjepagic

.

Tillbaka

 

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev