Nordisk framtid - Urfolk Norden

På Folk och Kultur möts tre starka röster från Nordens urfolk samer och inuiter, för att diskutera urfolk ur ett nordiskt perspektiv. Hur ser det ut idag gällande möjligheter, rättigheter men likväl kultur och identitet. Samtalet kommer diskutera storytelling för att skapa sitt eget narrativ i kulturellt agerande liksom hur man ser framtiden i termer av stöd, inkludering, kunskapsbyggande och konstnärilig produktion ur urfolkets perspektiv. Med ett samhälle i ständig förändring - hur ska man förstå och tolka hierarkier, strävan och positionering i olika samhällstrukturer.

Av jordens befolkning utgörs minst 370 miljoner av olika urfolk, eller ursprungsfolk (tidigare urbefolkning). Urfolk hålls samman genom sin identitet, uttrycket för kulturen, språket och traditionen. Identiteten hör alltid samman med ett geografiskt område, de historiska banden med den miljö som folken levt i, använt och brukat. Att tillhöra ett urfolk innebär inte alltid att man lever på landet och livnär sig på samma sätt som förfäderna. Tvärtom lever många i städer precis som andra. I städerna sadlar man inte längre hästen för att ta sig till jobbet och det gör inte urfolken heller. Världen ändras och en anpassning sker. Urfolken behåller vissa traditioner medan andra ändras med tiden. Identiteten är – precis som hos alla – under ständig förändring.

Detta program är en del av Nordisk framtid i samarrangemang med Kulturmødet Mors, Danmark, Kulturytring, Norge och Nordisk Kulturfond

Panelen genomförs på engelska.

 

Arrangörer: Kulturlyftet och Kulturmøde Mors, Danmark, Kulturytring, Norge, Viermie K

Plats: Stora scenen, Volvo CE Arena

Tid: Fredag 12:30 – 13:30

Aka Hansen

Grönland

Aka Hansen (1987), filminstruktør, debattør og aktivist. Hun er aktiv i afkoloniseringsdebatten i Kalaallit Nunaat, og arbejder med emnet i sine film, kunst og på skrift. Aka er især kendt for at kæmpe for inuits ret til at fortælle deres egne historier. Men hendes interesse og aktivistiske praksis kredser også om køn, queerness og matriarkalsk levevis blandt inuit.  

Ella Maria Haetta Isaksen

Norge

Ella Marie er en samisk artist og aktivist fra Tana i Finnmark. Gjennom syv år som frontfigur i bandet ISÁK, har hun blitt hyllet for sin energiske scenepersonlighet og lidenskapelige formidling av joik. Nå har hun bestemt seg for å gå solo, med tidløs og kraftfull popmusikk på nordsamisk.Ella Marie fikk sitt nasjonale gjennombrudd i 2018, da hun gikk av med seieren i Stjernekamp på NRK. Hun har siden brukt plattformen sin til å kjempe for samiske rettigheter, og  har gjennom en årelang innsats for å beskytte samiske landområder blitt anerkjent som en av de fremste aktivistene og rettighetsforkjemperne i Norge idag.Selv om Ella Maries musikk bærer tydelige budskap om fornorskning av det samiske folket og sorg over kulturtap, er musikken hennes en feiring av sterk samisk motstandskraft og samhold. På poetiske og banebrytende måter setter Ella Marie ord og toner på vonde følelser mange urfolk bærer på, i et forsøk på å forløse noe av det  vonde. På denne måten inviterer Ella Marie sitt publikum inn i et personlig og trygt rom,hvor stoltheten over den rike,samiske kulturarven,står i fokus.

Liv Aira

Sverige

Liv Aira är danskonstnär och koreograf som ofta influeras av hennes lulesamiska arv i sitt skapande. Hon är grundare av Invisible People Contemporary Dance Company där hon för tillfället turnerar med Ájttega samt föreställningen Akti Lij för 4-10 åringar som har spelats över 200 gånger. Hon är grundare av festivalen Låvda - Sápmi screendance festival och den samiska kulturfestivalen Sájdde som sker årligen i storforsens naturreservat. Skájdde har haft över 3000 besökare. 2024 skapar Liv en helt ny produktion för festivalen. Liv starta just nu upp världens första samiska danscenter i Vuollerim utanför Jokkmokk i prisbelönt designbyggnad. Centret blir en resurs för frilansande dansare och främja scenkonst från hela världen men där de samiska och lokala konstnärerna ska få känna sig extra välkomna. Verksamheten bygger på konstnärliga residens, live events, arkiv för samisk scenkonst samt en plats för kompaniets egna produktioner att skapas. 2024 anpassas byggnaden med stöd av Kulturbryggan; rigg för cirkus installeras, sviktande golv med golvvärme för dansarna, musikstudio byggs, ljud och ljus uppdateras. Hon har en kandidat i dans och en master i koreografi via Institute of the arts Barcelona där hon skapade en score baserad dansstil som grundar sig i den samiska kulturen.

www.invisiblepeople.se
www.livaira.se
www.samisktdanscenter.se 

Moussa Mchangama

moderator

Tillbaka

 

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev