Lars Strannegård - keynote speaker

Kunskap som känns

Lars Strannegård visar hur estetiska upplevelser kan vara en nyckel till att förstå andras erfarenheter, koppla ihop större skeenden med fakta och inse hur historien är länkad till nuet. Bildning, av både hjärta och hjärna, är själva motorn för mänskliga framsteg och gemenskaper. En föreläsning med Lars leder ofta till vidare funderingar om hur allting egentligen hänger ihop. Lars tydliggör hur bredare kunskap ökar förståelsen för vardagliga utmaningar inom företag och organisationer.

Arrangör: Kulturlyftet

Plats: Stora scenen, Stiga Sports Arena

Tid: Onsdag 15:45 – 16:15

Lars Strannegård

rektor Handelshögskolan

keynote

Tillbaka

 

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev