iDiGiT: en nationell tankesmedja och görverkstad för framtida mediarik scenkonst

Kom och ta del av iDiGiT - en nationell tankesmedja och görverkstad för att nyskapa framtida mediarik scenkonst!

Scenkonsten styrka är att förmedla upplevelser, ofta nyttjas teknik i olika former. I iDiGiT vill vi utforska genre-gränser och former kring vad scenkonst kan vara. Sedan ett par år har Riksteatern och Playlab vid Högskolan i Skövde i samverkan samtalat och utforskat brytpunkterna mellan scenkonst och spel.
Vi vill bjuda in till ett rundabordssamtal för att dela erfarenheter och även att bidra till att formera en nationell samverkansplattform för kompetensutveckling, resursdelning och kunskapsdelande inom detta framväxande fält som kanske kan kallas ”mediarik scenkonst.” 

I panelen ingår talare från följande organisationer:

PlayLab, Högskolan i Skövde

Riksteatern Väst

Göteborg Folkteater

InterArts Center, Lunds Universitet

GöteborgsOperan

Västra Götalandsregionen

Gnosjö Scenkonst

 

Arrangörer: Högskolan i Skövde - PlayLab och Riksteatern

Plats: Kugghjulet, Hotel Bolinder Munktell

Tid: Torsdag 09:00 – 10:00

Alex Bergström

kulturordförande Västra Götalandsregionen

Eva Essvik

GöteborgsOperan

chef näringslivssamarbeten, partnerskap och digital innovation

Katti Hoflin

kulturchef Västra Götalandsregionen

Hedvig Jalhed

InterArts Center Lund University Interim Director

Lotta Lekvall

vd Folkteatern Göteborg

Tommy Tolf

Gnosjö Scenkonst, Riksteatern

Ulrica Ramstedt

ordförande Riksteatern Väst

Lars Kristensen

PlayLab, University of Skövde

Rebecca Rouse

PlayLab, University of Skövde

Joakim Rindå

moderator

Verksamhetsutvecklare Riksteatern

Tillbaka

 

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev